1.
Soms H. 1917. GADA LATGALES LATVIEŠU KONGRESS: DALĪBNIEKI UN ACULIECINIEKU ATMIŅAS. LATG. 2017;(9):41. doi:10.17770/latg2017.9.2700