1.
Žogla L. ENERGOPĀRVALDĪBAS DAUDZVEIDĪBAS ANALĪZE. IESPĒJAS LATGALES REĢIONĀ. LATG. 2017;(9):73. doi:10.17770/latg2017.9.2694