1.
Veidenbergs I, Vīgants E, Seļivanovs J, Vīgants Ģirts. DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS. LATG. 2017;(9):72. doi:10.17770/latg2017.9.2693