(1)
Mjartāns, D. PASĀKUMI LATGALES INFORMATĪVĀS TELPAS STIPRINĀŠANAI. LATG 2017, No. 9, 85. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2722.