(1)
Žogla, L. ENERGOPĀRVALDĪBAS DAUDZVEIDĪBAS ANALĪZE. IESPĒJAS LATGALES REĢIONĀ. LATG 2017, No. 9, 73. https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2694.