[1]
Soms, H. 2017. 1917. GADA LATGALES LATVIEŠU KONGRESS: DALĪBNIEKI UN ACULIECINIEKU ATMIŅAS. Via Latgalica. 9 (May 2017), 41. DOI:https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2700.