[1]
Žogla, L. 2017. ENERGOPĀRVALDĪBAS DAUDZVEIDĪBAS ANALĪZE. IESPĒJAS LATGALES REĢIONĀ. Via Latgalica. 9 (May 2017), 73. DOI:https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2694.