[1]
Veidenbergs, I. et al. 2017. DŪMGĀZU KONDENSATORS LUDZAS KATLU MĀJĀ. LATGALES VEIKSMES STĀSTS. Via Latgalica. 9 (May 2017), 72. DOI:https://doi.org/10.17770/latg2017.9.2693.