JĒKABPILS DISTRICT, DIGNĀJA PARISH HOMESTEAD FARM "NORIEŠI" DEVELOPMENT OPPORTUNITIES OF GRAIN FARMING PRODUCTION

Authors

  • Arvis Ziemelis Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža, Malnavas pagasts, Ludzas novads

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2023.7399

Keywords:

arge-scale production, costs, crop production, milking technologies, productivity

Abstract

Jēkabpils district Dignājas parish homestead farm "Norieši" is a small farm specializing in the production of grain and livestock products. The share of small and medium-sized farms is dominant in the number of Latvian rural farms. One of the tasks of the agricultural policy of Latvia is to preserve and motivate the production and integration of small farmers in the market. The aim of the study is to analyze the development possibilities of agricultural production in the homestead farm "Norieši". In the work, the author evaluates the correspondence between the wishes and possibilities of the homestead farm, predicts the further development of the farm.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agroresursu un ekonomikas institūts (2017). Mazo un vidējo saimniecību attīstības iespējas un ieteicamie risinājumi LAP kontekstā. https://www.arei.lv/sites/arei/files/files/lapas/Mazo%20un%20videjo%20 saimniecibu_attistiba_2017.dec.pdf

Agrozemes.lv (2016). Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes rādītāji. https://www.agrozemes.lv/2019/06/19/lauksamnieciba-izmantojamas-zemes-kvalitates-raditaji

Centrālā statistikas pārvalde (17.02.2022). 2021. gadā bija zemākā vidējā graudaugu ražība pēdējo trīs gadu laikā. https://lvportals.lv/dienaskartiba/337888-2021-gada-bija-zemaka-videja-graudaugu-raziba-pedejo-tris-gadu-laika-2022

Dārzkopības portāls (2022). Augsnes skābums – augu kopšana. https://www.darzaabc.lv/lv/Augsnes-skabums-augu-kopsana

eAgronoms (05.05.2023). Kas ir oglekļa lauksaimniecība? Ceļvedis lauksaimniecības pārvaldība. eagronom.com/lv/blog/augseka-1/

LA.LV (27.09.2019). Padomi zemniekam rudzu audzēšanā. https://www.la.lv/padoms-zemniekam-rudzu-audzesana

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (2022). Ziemāju labības. http://rpl.llkc.lv/doki/ ziemaju_labibas.pdf

Liniņa, A., & Ruža, A. (2015). Slāpekļa mēslojuma un meteoroloģisko apstākļu ietekme uz ziemas kviešu graudu fizikālajiem rādītājiem. Zinātniski praktiskās konferences Līdzsvarota lauksaimniecība raksti, 70–73.

Miltiņš, R. (01.04.2019). Pētījums: lauksaimnieki optimistiski par saimniecības izaugsmi. https://ir.lv/2019/04/01/petijums-lauksaimnieki-optimistiski-par-saimniecibas-izaugsmi

Oficiālās statistikas portāls (17.02.2021). Preses relīze. 2020. gadā iegūta rekordliela graudu kopraža un augstākā ražība. https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/lauksaimn/preses-relizes/6942-lauksaimniecibas-kulturu-sejumu-platibas-un

Downloads

Published

2023-12-18