E-HEALTH SYSTEM DISTRIBUTION

Authors

  • Ivita Bokiša Rezekne Academy of Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2018.4268

Keywords:

E-health, doctor, patient

Abstract

In both Latvia and in many other countries, E-health is an already existing and functioning health care system that has also brought many problems and unclear answers to many issues of public interest. It is therefore urgent and important to look at the key features of this system and the specifics of the operation to determine how the existing situation can be rectified, which is not as brilliant as it was planned in the mass media and other sources. The research objective is to analyze the main steps of the E-health system, identify existing gaps, problems and offer concrete solutions. Research tasks include analyzing the concept of E-health; study the historical development of E-health; to consider the order of issuing the recipe.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (11.03.2014.). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 134. https://likumi.lv/doc.php?id=264943, sk. 28.04.2018.

Dzemidko, H. (2001). Enerģētiskā medicīna. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 182 lpp.

Ezeriņa, T. (14.02.2018.). 13 jokainas vēsturiskas ārstniecības metodes. http://www.young.lv/lv/13-jokainas-vesturiskas-arstniecibas-metodes/, sk.01.05.2018.

Hirša, S. (2007). Latvijas enciklopēdija. 4.sējums. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība.

Inrossa (03.01.2015.). Sveces spēks. http://inrossa.blogspot.com/2015/03/sveces-speks.html, sk. 04.04.2018.

Latvijas Republikas E-veselības sistēma (2018). E-recepte. https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/e-recepte, sk. 07.04.2018.

Mshali, H., Lemlouma, T., Magoni, D. (2018). Adaptive monitoring system for e-health smart homes. Pervasive and Mobile Computing, vol.43, pp. 1-19. Retrieved 05.02.2014 from www.sciencedirect.com

Nacionālais veselības dienests (02.05.2018.). Turpinās aktīvs darbs pie E-veselības traucējumu novēršanas. http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/804-turpinas-aktivs-darbs-pie-e-veselibas-traucejumu-noversanas, sk. 03.05.2018.

Nacionālais veselības dienests (27.04.2018.). E-veselības sistēmas uzlabošanas laikā ārstus aicina izsniegt receptes papīra formā. http://www.vmnvd.gov.lv/lv/aktualitates/806-e-veselibas-sistemas-uzlabosanas-laika-arstus-aicina-izsniegt-receptes-papira-forma, sk. 04.05.2018.

Nacionālāais veselības dienests (07.03.2018.). E-veselība. http://www.e-veseliba.gov.lv/lv/e-veseliba/ iedzivotajiem/ kas-e-veseliba-pieejams-iedzivotajam, sk. 25.04.2018.

Niši, K. (2002). Veselības zelta likumi. Rīga: Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds “Vieda”.134 lpp.

Prūsis, I. (15.01.2018.). Par e-veselības problēmām jeb cik cilvēku dzīvības prasīs e-veselības ieviešana un ekspluatācija? http://m.pietiek.com/raksti/par_e-veselibas_problemam_jeb_cik_cilveku_dzivibu_prasis_e-veselibas_ieviesana_un_ekspluatacija, sk. 26.04.2018.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca (28.02.2017.). Tuberkulozes vēsture. https://www.aslimnica.lv/lv/content/tuberkulozes-vesture, sk. 24.04.2018.

Veselības ministrija (20.01.2017.). E-veselība. http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eveseliba1/, sk.12.04.2018.

Ziņu portāls Latvijai (31.03.2017.). Maģiski rituāli, kas vieno burvjus, magus un priesterus. http://www.la.lv/paganiem-un-kristiesiem-katram-sava-magija, sk. 28.04.2018.

Downloads

Published

2019-03-19

Issue

Section

Law Science