RESEARCH OF FACTORS, WHICH INFLUENCES PERSONAL MOTIVATION AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES IN STATE FOREST SERVICE

Authors

  • Laura Zelenko Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Anda Zvaigzne Zinātniskā vadītāja, Dr.oec., asociētā profesore

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3037

Keywords:

employee, motivation, personnel, public authority, manager,

Abstract

Employee motivation has an important role in personnel management. Motivation problem has essential role in any time and economic condition, and its significance isn’t lost. Employee full return to work can be done by properly motivating them, and it is affecting the quality of work. Personnel formation is very difficult and time-consuming process, which requires heavy expenditures. While human resources managers have to take important decisions, they need very good skill to see ahead. According to previously mentioned, personnel policy organization and arrangement is very important thing. The study aims to explore the staff motivational factors and to develop proposals for motivation measures.The novelty of studiy is summarized staff motivation contributing factors. In order to achieve the objectives of the study, the author used the empirical, graphic data display and analysing methods. According to the survey data, 38% of respondents as the main motivational factor pointed good work environment. 27% of respondents noted that salary is important motivator. Therefore it is important for employees to have a good work requirements, as well the wage is important factor in employee motivation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BĒRZIŅŠ, G. Stratēģiski operatīvā vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. Vadības zinātne. Galv.red. Revina, I., Vorončuka, I. Rīga: Latvijas Universitāte: 2011. (766.sēj.)., 121.-135.lpp.

JEVČUKA, L. Cilvēkresursu attīstības politika un stratēģija Latvijas valsts pārvaldē – esošās situācijas raksturojums un turpmākās attīstības iespējas. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. Vadības zinātne. Galv.red. Dubra, E., Bandeviča, L.Rīga: Latvijas Universiāde: 2011. (771.sēj.)., 501.-515.lpp.

JOPPE, A. Nodokļu administrētāju darba specifika un motivēšana Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika un vadības zinātne.) Galv.red. Revina, I., Vanags, E. Rīga: Latvijas Universiāde: 2008. (726.sēj.)., 48.-59.lpp.

KERŠULE, L., SLOKA, B. Darbinieku atdeves un gandarījuma materiālo faktoru analīze telekomunikāciju nozarē Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. Vadības zinātne. Gal. red. E. Dubra, L. Bandeviča. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. (771.sēj.) 114.-125.lpp.

KERŠULE, L. Darbinieku vadīšana un motivēšana ekonomiskās lejupslīdes apstākļos Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika. Vadības zinātne. Galv.red. Revina, I., Vorončuka, I. Rīga: Latvijas Universiāde: 2011. (766.sēj.)., 212.–226.lpp.

KERŠULE, L. Darbinieku apmierinātība un lojalitāte uzņēmumam – būtisks organizācijas ieguvums. Latvijas Universitātes raksti. Ekonomika un vadības zinātne. Galv.red. Revina, I., Vanags, E. Rīga: Latvijas Universiāde: 2009. (744.sēj.)., 120.-136.lpp.

Valsts meža dienests/ Ziņas par iestādi [tiešsaiste]. Zemkopības ministrijas nozares portāls. [atsauce 15.04.2015.] Pieejas veids: http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/zinas-par-iestadi?nid=1445#jump

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Economics and Management