THE CONSTRUCTION SECTOR ROLE IN ECONOMY OF LATVIA

Authors

  • Sintija Sārtaputna Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Iveta Mietule Zinātniskā vadītāja, Dr.oec., profesore (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3034

Abstract

The construction industry is an integral part of the economy, and there will be always demand for construction activities. All the time are being built all supermarkets, shopping malls, entertainment centers, and people periodically want to change their homes. Also technological developments would not make sense if there were no such sectors as construction. The study gives a general description of construction sector in Latvia and also gives an insight into the construction sector role in economics of Latvia in last five years.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Būvniecības informācijas sistēmas mājas lapa [tiešsaiste]. [atsauce 15.05.2017.]. Pieejas veids: https://bis.gov.lv/bisp/statistika/buvkomersantu-registrs/buvkomersantu-registra-statistika-2005-2016gadam

Būvniecības vadības rokasgrāmata, Dienas Bizness, Rīga, 2006

DANG T.H. GIANNG, PHENG L.S. Role of construction in economic development: Review of key concepts in the past 40 years [online]. Department of Building, School of Design and Environment, National University of Singapore [cited 15.05.2017] Available from Internet:.http://www.sciencedirect.com

LR Centrālās statiskikas pārvaldes mājas lapa [tiešsaiste]. [atsauce 16.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv/

SKRIBANS, V. Uzņēmējdarbības vides būvniecības attīstības modeļi Latvijā. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010.97.lpp

VANAGS, J. Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana: mācību grāmata Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 11;16 lpp.

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību [tiešsaiste]. LR ekonomikas ministrijas publikācija [atsauce 15.05.2016.]. Pieejas veids: https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Economics and Management