TRANSPLANT THE CONCEPT AND ITS HISTORICAL DEVELOPMENT IDEAS

Authors

  • Diāna Mežajeva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Līga Mazure Zinātniskā vadītāja, Dr.iur., asociētā profesore (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3015

Keywords:

transplantation, recipient, donor

Abstract

Human treatment options nowadays continuously expanding. Useing of remedies is increasingly more important, but at first- remedies must be.Transplant te concept explanations we can find in medical science and in legal regulation. Medical science legislation is very important, because right to health which includes and provides medical science is a fundamental human right.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Euvrard, Kanitakis, Claudy (2003). Skin cancers after organ transplantation. Pieejams: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra022137 (skatīts: 09.05.2017)

Jackson E. (2013). Medical Law [Medicīnas tiesības]. New Delhi: Oxford University Press, 560 p

Kīns, S. (2016.dec.). Cits ar tavu galvu. Rīgas Laiks. Pieejams: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/cits-ar-tavu-galvu-18749 (skatīts: 23.04.2017)

L.Tauriņa, S.Ašnevica- Slokenberga. Transplantācijas nozares raksturojums. Medicīnas tiesības. Rīga: -Tiesu namu aģentūra, 2015. 798lpp

Priede, B. Audu un orgānu transplantācija. Pieejams:https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjniJe9693TAhUJZVAKHQlzBCQQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fpriede.bf.lu.lv%2Fgrozs%2FMolekularasBiologijas%2FImunol_II%2FOld%2F2014_Rudens%2F8.%2520Org%25C4%2581nu%2520transplant%25C4%2581cija.pptx&usg=AFQjCNHY85cpscikNx4sJ85z_mdK9AkCIA&sig2=e25JyyP6fgfXk88gW_d1rg (skatīts: 01.05.2017)

Robert D. Truog, M.D., (2005.4.aug). The NEW ENGLAND JURNAL of MEDICINE. The Ethics of Organ Donation by Living Donors. Pieejams: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058155#t=article ( skatīts 07.05.2017)

Saraf,S., Parihar, R.(2006). The Internet Journal of Plastic Surgery. Sushruta: The first Plastic Surgeon in 600 B.C. Volume 4, Number 2. Pieejams: http://ispub.com/IJPS/4/2/8232# (skatīts: 23.04.2017)

Simmons, Klein, (1977.) Gift of Life: The Social and Psychological Impact of Organ Transplantation. Pieejams: https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/775483 (skatīts: 08.05.2017)

Svikle, S.,Pūce, A., Ziediņa, I. (2014.) Akūtas atgrūšanas reakcijas pēc nieres transplantācijas. Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie raksti 2013. Rīga: RSU, 44. lpp. Pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zinatniskie_raksti_2013/2013_medicinas_nozares_raksti_rev.pdf, (skatīts: 01.05.2017)

Truog, Miller (2008) The dead donor rule and organ transplantation. New England Journal of Medicine. Pieejams: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp0804474 (skatīts: 09.05.2017)

Vīķis, R. (2011.21.jūnijs). Cilvēka audu un orgānu nelikumīga izmantošana. Jurista Vārds, Nr.25/26(672/673).

Weimann, Braga (2006) ESPEN guidelines on enteral nutrition: surgery including organ transplantation Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561406000355 (skatīts: 08.07.2017)

Zinātne 20. gs. otrajā pusē. Uzdevumi, Pieejams: http://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/9-klase/divas-politiskas-sistemas-pec-ii-pasaules-kara-7226/re-4c218911-8796-4dde-989f-2e1de583d6c2 (skatīts: 23.04.2017)

Кто придумал Трансплантология - Когда Изобрели? Pieejams:http://www.altpp.ru/izobretenie-izmenivshie-istoriyu-chelovechestva/transplantologiya.htmlaltpp.ru (skatīts: 01.05.2017)

Справочник по врачебной косметике. Под редакцией Б. Т. Глухенького 296 c.

Eiropas Parlamenta un padomes Direktīva 2004/23/EK, par kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai. (2004.31.mart.) Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32004L0023 (skatīts: 08.05.2017)

Konvencija par cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (1997.4.apr.) Starptautisks dokuments, Latvijas Vēstnesis, 30.12.2009., Nr.205.

Krimināllikums (1998.17.jūn.) Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998, Nr. 199/200

Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām. (2013.29.jan.). Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr.70, Latvijas Vēstnesis, 14.02.2013., Nr.32.

Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā. (1992.15.dec.) Latvijas Republikas Likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes Ziņotājs, 14.01.1993., Nr.1/2

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014. gada 24. jūnija spriedums lietā „PETROVA pret Latviju”. Pieejams: https://www.tiesas.lv/Media/Default/Page/CASE%20OF%20PETROVA_v_LATVIA.doc (skatīts: 07.05.2017)

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Law Science