ARHIVING OF ORAL HISTORY SOURCES IN LATVIA: EXAMPLE OF MUSEUM OF THE OCCUPATION OF LATVIA

Authors

  • Kaspars Strods Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Vladislavs Malahovskis Zinātniskais vadītājs, Dr.hist., asociētais profesors

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3004

Keywords:

Oral history, arhiving, audiovisual materials, Museum of the Occupation of Latvia

Abstract

Since second half of 1980s in Eastern Europe and Latvia importance of oral history sources is increasing in various study sectors. It has become relevant material for archiving, preservation, digitization and solving various problematic issues. The research is based on study of Museum of the Occupation of Latvia Audiovisual holdings source archiving experience

Downloads

Download data is not yet available.

References

B/a, (2016). Vienošanās par Okupācijas muzeja videomateriālu izmantošanu. Rīga: LOM.

Strods, K. (2017). 8 milimetru filmu lentu skenējamā iekārta Retro-8 [fotogrāfija]. Autora personīgais arhīvs, KS 1-2017.

Strods, K. (2017). Intervija ar Leldi Neimani. Autora personīgais arhīvs, LN 1-2017.

Strods, K. (2017). Videoliecības analīzes dokumenta paraugs [fotogrāfija]. Autora personīgais arhīvs, KS 2-2017.

Strods, K. (2017). Vienošanās aktu reģistrācijas grāmata [fotogrāfija]. Autora personīgais arhīvs, KS 3-2017.

EDMONDSON, R. Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles. Commemorating the 25th anniversary of the UNESCO Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2004. p. 21.

HARRISON, H. (ed.). Audiovisual archives. Practical reader. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1997. p. 3.

KRIEVIŅA, I. Ieraksta 91 videoliecību. Latvietis. 2012. 20. sept. Nr. 220, 11. lpp.

NEIMANE, L. Audiovizuālo liecību krājumā jau 2165 videoliecības. Latvijas Okupācijas muzeja apkārtraksts. Latvijas Okupācijas muzejam – 20. 2013. Nr. 35, 10. lpp.

FELDMANIS, A. E., NEIMANE-OZOLA, L. Video un kinofotofono krātuves izveide un darbība [tiešsaiste], 2005, 7. lpp. [atsauce 06.03.2017.]. Pieejas veids: http://okupacijasmuzejs.lv/sites/default/files/Audiovizualas%20kratuves%20izveide.pdf.

FELDMANIS, E. A. Audiovizuālo materiālu krātuves darbība [tiešsaiste], 2012, 2.–3. lpp. [atsauce 06.03.2017.]. Pieejas veids: http://okupacijasmuzejs.lv/sites/default/files/Andrejs%20Feldmanis_0.pdf, sk. 06.03.2017.

Kultūras karte. Latvijas Okupācijas muzejs. Krājums [tiešsaiste] [atsauce 06.03.2017.]. Pieejas veids: https://www.kulturaskarte.lv/lv/muzeji/latvijas-okupacijas-muzejs, sk. 06.03.2017.

Latvijas Okupācijas muzejs. Krājuma nodaļa. [tiešsaiste] [atsauce 23.02.2017.]. Pieejas veids: http://okupacijasmuzejs.lv/par-muzeju/kratuve.

NEIMANE, L. OM Audiovizuālais krājums [tiešsaiste], 2012, 2. lpp. [atsauce 06.03.2017.]. Pieejas veids: http://okupacijasmuzejs.lv/sites/default/files/Lelde%20Neimane.pdf.

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Applied History. Archival Science