THE USE OF DOCUMENTS OF 1083 STATE AS “VEF” (1985 – 1990)

Authors

  • Ilvija Strapcāne Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Vladislavs Malahovskis Zinātniskais vadītājs, Dr.hist., asociētais profesors (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3002

Keywords:

NAL State Archive of Personnel Files, Fonds of the Joint Stock Company VEF, access (to documents), use (of documents), types of documents

Abstract

The documents of the Fonds of the JSC VEF are stored in NAL State Archive of Personnel Files (SAPF) at Šampētera Street 16 in Riga. Chronological framework of the documents in Fonds is from 1944 until 2000, but research of the Paper is on documents from 1985 until 1990. Archive documents are a specific source of information. This trail includes a distinctive range of information that is impossible to get nowhere else. That why to provide use of documents is an important archival function. JSC "VEF" Fond documents can be used for various purposes. Archive documents can be used for compose reference and for research purposes. The Aim of the research Paper: to study the opportunities of use of documents in Fonds of Joint Stock Company VEF.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apdrošināšanas period pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība [tiešsaiste]. LR Ministru kabineta 23.04.2002. noteikumi Nr. 165. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?mode=DOC HYPERLINK "https://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=61601"& HYPERLINK "https://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=61601"id=61601#position=342

Arhīvu likums [tiešsaiste]. LR 11.02.2010. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=205971

Par valsts pensijām [tiešsaiste]. LR 02.11.1995. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=38048

Latvijas Nacionālais arhīvs Personāla dokumentu valsts arhīvs, 1083. f., 1-l. apr., 5. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 1-l. apr., 317. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2880. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2917. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2927. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2939. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2941. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2952. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2967. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2969. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2989. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f., 2-l. apr., 2997. l. (Valsts AS VEF)

LNA PDVA, 1083. f. 2-l.apr., 3009.l. (Valsts AS VEF)

PSR Ministru padomes galvenā arhīvu pārvalde. Valsts arhīvu darbūbas pamatnoteikumi. Rīga: V. Lāča PSR Valsts bibl. 1962. 213 lpp.

Dokuments [tiešsaiste]. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: https://lv.wikipedia.org/wiki/Dokuments

ĪVEJA, D. Darba stāža pierādīšana, ja nozaudēti dokumenti [tiešsaiste]. LV.LV portāls, 28.10.2013. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/258684-darba-staza-pieradisana-ja-nozaudeti-dokumenti/

Mazure, T. Arhīvu terminoloģijas rokasgr;amata [tiešsaiste]. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-pamattermini.pdf

Vēsture [tiešsaiste]. Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”, 2011. [atsauce 10.05.2017.]. Pieejas veids: http://www.rtk.lv/?sadala=89

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Applied History. Archival Science