CONTEMPORARY PROBLEMS OF DOCUMENTS AND ARCHIVES MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS

Authors

  • Indra Stanka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
  • Vladislavs Malahovskis Zinātniskais vadītājs, Dr.hist., asociētais profesors

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3001

Keywords:

Archive management, document management, documents and archives systems, organizations

Abstract

In Latvia state and municipal institutions document and archive management is strictly regulated. Regularly are made additions and innovations. In recent years actually discussion about the digitization of documents and information into electronic form, but part of the law does not apply to organizations. Nowadays in Latvia is a situation in which private organizations (in witch are not strictly monitored documents and archives management) can’t save documents that provides any specific information. This information can bring legal consequences and it is probable that future researchers may have undisclosed information such a areas research, influential person biography, etc. Very important is analyze the country regulated laws, available literature and use possibilities provided by technologies to make easier your documents and archives organization.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi [tiešsaiste]. LR Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumi Nr. 748 [atsauce 01.04.2017.]. Pieejas veids: https://likumi.lv/doc.php?id=252615.

Informācija un dokumentācija. Dokumentu pārvaldība. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi, LVS ISO 15489-1:2007 A/L, skatīts Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas "Latvijas standarts" Standartu lasītavā 07.04.2017.

Publisko dokumentu un arhīvu pārvaldība institūcijās, kritēriji glabāšanas termiņa noteikšanai un tehniskās prasības dokumenta saglabāšanai institūcijas arhīvos, Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, 2010, Rīga.

Azad A. Implementing Electronic Document and Record Management Systems, [tiešsaiste] Auerbach Publications 2008, [atsauce 01.04.2017.]. Pieejas veids: http://crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/9780849380600.fmatt.

Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmata, Dienas bizness, 2010-2016.

Janitēna Z., Ievads dokumentu pārvaldībā, Bilances Bibliotēka, Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2013.

Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z, Turība, 2013.

Puksta K., Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu problēmas un īpatnības privātajā sektorā, Scientific Journal of Riga Technical University. Computer Science. Technologies of computer Control.

Zemļanovs V. Lietvedība no A līdz Z, Rīga, Merkūrijs Lat, 2006.

Oxford english dictionary [tiešsaiste]. Oksfordas augstskolas elektroniskā vārdnīca [atsauce 01.04.2017.]. Pieejas veids: http://public.oed.com/how-to-use-the-oed/what-is-the-oed-online/#Searching_OED_online

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Applied History. Archival Science