LOCAL GOVERNMENT DOCUMENT ASSESSMENT PROBLEMS

Authors

  • Agita Bīriņa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (LV)
  • Aleksandrs Ivanovs Zinātniskais vadītājs, Dr.hist., profesors (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/iss2017.3000

Keywords:

Assessment, documents, local government, retention period

Abstract

For a long time attention is paid to the evaluation of the documentation problems in local government. Municipalities each year produce a large range of documents. Creating a new case records are necessary to carry out the evaluation of documents, which is one of the most important processes of creating all records of the case

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhīvu likums [tiešsaiste]. LR Saeimas likums 01.01.2011. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejamais veids: https://likumi.lv/doc.php?id=205971

Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi Nr.748 [tiešsaiste] LR Ministru kabineta 06.11.2012. [atsauce 04.05.2017]. Pieejamais veids: https://likumi.lv/doc.php?id=252615

Dokumentu glabāšanas termiņi [tiešsaiste] Latvijas Nacionālais arhīvs 03.05.2017. [atsauce 03.05.2017.]. Pieejamais veids: https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=579&mainId=269

Par pašvaldībām [tiešsaiste]. LR Saeimas likums 19.05.1994. [atsauce 05.05.2017.]. Pieejamais veids: https://likumi.lv/doc.php?id=57255

Pašvaldības [tiešsaiste] Vidzemes un reģionālās aizsardzības ministrija 04.05.2016. [atsauce 02.03.2017.]. Pieejamais veids: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/

gada 20.novembra Rīkojums Nr.78 Par grāmatvedības tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksta apstiprināšanu [tiešsaiste] Latvijas Nacionālais arhīvs 20.11.2014. [atsauce 03.05.2017.]. Pieejamais veids: https://vvais-pub-test.arhivi.gov.lv/files/files/Ieksejie%20normativie%20akti/Gramatvedibas_dok_glabasanas_termini.pdf

Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija “Ogres novada pašvaldība”. 2016.gada Ogres novada pašvaldības administrācijas lietu nomenklatūra

Downloads

Published

2017-05-20

Issue

Section

Applied History. Archival Science