SELF-EVALUATION OF STUDENTS’ TEACHING/LEARNING PROCESS FOR QUALITY ASSURANCE

Authors

  • Pēteris Vucenlazdans Rēzeknes Augstskolas

DOI:

https://doi.org/10.17770/etr2009vol2.1036

Keywords:

quality of education, self – evaluation, students

Abstract

There are students at higher school without enough study motivation. How to educate them effectively, how to guarantee high quality of education, how to correspond to the demands of the work – force market and help them to become competitive employees? And alongside with these problems there is a mutual necessity to succeed in their mental and moral spheres development, be sure that the students get ideas about the sense of life and about their place in the society and in the university. The process of democratization of our society allows us to introduce and use humanistic approach in all what concerns the content of studies, methodology and results. The student’s individual development, self – education and self – control become especially important.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Pēteris Vucenlazdans, Rēzeknes Augstskolas
    Pedagoģijas fakultāte

References

Bērziņa I. Skolas darbības izvērtēšana. R.: Raka, 2002.

Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. R.: Raka, 2001.

Kritiskās domāšanas principu sistēma mācību satura apguvē. Projekts “Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Rokasgrāmata I. Dž.Stīla, K.S.Meredits, Č.Templs, 1998.

Grīnpauks Z. Kvalitāte izglītības politikā./ Skolotājs. Nr.4, 2002. 36.-43.lpp.

Kūle M., Kūlis R. Filosofija. R.: Zvaigzne ABC, 1998.

Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija. R.: Izglītības soļi, 2001.

Personības pašizjūta un identitāte. R.: LU PPI, 1998.

Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1999.

Broks A. Sistemoloģija mūsu dzīves un izglītības pilnveidei./ Skolotājs. Nr. 4., 2002. 44.-51.lpp.

Gudjons H. Pedagogijas pamatatziņas. R.: Zvaigzne ABC, 1998.

Hahele R. Pašnovērtējuma prasmju izpētes metodoloģiskais pamatojums bioloģijas mācībās./ Rakstu krājums. R.: Izglītības soļi, 2002.

Downloads

Published

2015-08-03

How to Cite

[1]
P. Vucenlazdans, “SELF-EVALUATION OF STUDENTS’ TEACHING/LEARNING PROCESS FOR QUALITY ASSURANCE”, ETR, vol. 2, pp. 113–119, Aug. 2015, doi: 10.17770/etr2009vol2.1036.