COMPATIBILITY OF STATE BORDER GUARD AND NATIONAL ARMED FORCES IN THE STATE OF EXCEPTION OR WAR SITUATION

Authors

  • Arvils Mikazans Bc.prof., Lecturer of the Military and Physical Training Department, State Border Guard College of the Republic of Latvia
  • Olegs Ignatjevs Bc.phil., Assistant of the Military and Physical Training Department, State Border Guard College of the Republic of Latvia

DOI:

https://doi.org/10.17770/bsm.v4i9.7051

Keywords:

compatibility, cooperation, State border guard, National armed forces, military, state of emergency, war

Abstract

National armed forces of the Republic of Latvia in the state of exception or war situation. To achieve the aim, following objectives were defined: to state current status of military training in State border guard, to compare State border guard equipment, armament, procedures and training with National armed forces ones, to make proposals for improvement of current compatibility. Following research methods were used: monographic or descriptive method, document analysis, logic- constructive method, analytic method. Within the topic of military compatibility research, the author thoroughly examined State border guard tasks in military sphere, the cooperation between both institutions and the compatibility of State border guard and National armed forces.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aizsardzības ministrija. Nacionālie bruņotie spēki nodod Valsts robežsardzei pistoles “Glock 17” (2017). Retrieved from: https://lvportals.lv/dienaskartiba/291004-nacionalie-brunotie-speki-nodod-valsts-robezsardzei-pistoles-glock-17-2017.

Aizsardzības ministrija. Nacionālie bruņotie spēki saņēmuši jaunas taktiskās radiostacijas “Harris” (2018). Retrieved from: https://www.mod.gov.lv/lv/zinas/nacionalie-brunotie-speki-sanemusi-jaunas-taktiskas-radiostacijas-harris.

https://www.mil.lv/lv/zinas/sakas-nacionalo-brunoto-speku-militaro-macibu-cikls-namejs-2020.

Latvijas Republikas likums Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli (2013). Latvijas Vēstnesis, 61, 27.03.2013.

Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku likums (1999). Latvijas Vēstnesis 388/389.

Latvijas Republikas Robežsardzes likums (1997). Zaudējis spēku. Retrieved from: https://likumi.lv/ta/id/46228-robezsardzes-likums.

Latvijas Republikas Valsts robežsardzes likums (2020). Latvijas Vēstnesis 223, 17.11.2020.

Nacionālie bruņotie spēki. Jaunākā instruktora kurss (2021). Retrieved from: https://www.mil.lv/lv/aktivais-dienests/karjeras-kursi/instruktoru-kursi/jaunaka-instruktora-kurss.

Nacionālie bruņotie spēki. Kājnieku nodaļas komandiera kurss (2021). Retrieved from: https://www.mil.lv/en/node/375.

Nacionālie bruņotie spēki. Karjeras kursi (2021). Retrieved from: https://www.mil.lv/lv/aktivais-dienests/karjeras-kursi/jaunaka-staba-virsnieka-kurss.

Nacionālie bruņotie spēki. Sākas Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikls “Namejs 2020” (2020). Retrieved from: https://www.mfa.gov.lv/lv/latvijas-ieguldijums-nato

Saeimas paziņojums Par Valsts aizsardzības koncepcijas apstiprināšanu (2020). Latvijas Vēstnesis, 186, 25.09.2020.

Sargs.lv. Aizsardzības ministrs NBS pavēlējis sākt militārās mācības Latgalē (2021). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/militaras-macibas/2021-11-14/aizsardzibas-ministrs-nbs-pavelejis-sakt-militaras-macibas-latgale.

Sargs.lv. Bruņotie spēki sniegs atbalstu Valsts robežsardzei Covid-19 izplatības ierobežošanā (2020). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/nbs/2020-03-28/brunotie-speki-sniegs-atbalstu-valsts-robezsardzei-covid-19-izplatibas-ierobezosana.

Sargs.lv. Triecienšautene G36 – ierocis, uz ko var paļauties (2019). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/tehnika-un-ekipejums/2019-11-07/trieciensautene-g36-ierocis-uz-ko-var-palauties.

Sargs.lv. Vienoti kopējam mērķim bruņoto spēku karavīri un zemessargi sāk apvienotās mācības „Namejs 2014” (2014). Retrieved from: https://www.sargs.lv/lv/militaras-macibas/2014-05-19/vienoti-kopejam-merkim-brunoto-speku-karaviri-un-zemessargi-sak.

Unpublished materials of the State border guard Main board.

Valsts robežsardzes pavēle Nr.523 “Par programmas apstiprināšanu” (2021).

Downloads

Published

2023-02-17