SEVERAL TACTICAL AND LEGAL ASPECTS OF PRELIMINARY MEASURES OF SEARCHING MISSING PERSONS

Authors

  • Leonīds Makans Mg. iur., Biznesa augstskola “Turība”

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3455

Keywords:

missing person, the right to privacy, preliminary searching measures

Abstract

The article deals with the problems of searching missing persons and inviolability of private life of a person, namely, how proportionate, and reasonable is the publication of sensitive data of a person in the mass media when disappearance of a person reported. Analysis of the statistical indicators of the searching of missing persons gives basis for the conclusion that a significant number (80%) of persons reported as missed, in fact they are not such, but without warning their relatives were absent for various reasons – somewhere stayed late, left their place of residence for other reasons, went abroad. Nevertheless, photographs and other sensitive data of such persons are published in the mass media. Moreover, there was an opinion on the need to bring to administrative responsibility those who left the place of residence without warning their relatives. On the author’s opinion, one of the reasons for the unjustified use of the media for searching for persons and violating the privacy of a person is the poor performance of the preliminary searching measures for clarify the circumstances and causes of disappearance. The article also proposes to amend the definition of the missing person, clarify the essence of the notion of “to declare a search”, the procedure and officials authorized to declare such a search, and also introduce the category “Persons who have lost contact with relatives”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Skat.: Latvijas Policijas akadēmijas raksti, Nr.13, 2006, 100.–111. lpp.; Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.4, 2000, 32.–42. lpp.; Makans L. Sākotnējie pasākumi bezvēsts pazudušu personu slepkavību atklāšanā. Rīga, LPA, 1996, 82. lpp.; Makans L. Policejiskā meklēšana. Rīga, 1999, LPA, 139. lpp.; Makans L. Personu meklēšana un cilvēktiesības. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rīga, LPA, 2004., 82.–88. lpp.

Par policiju. 04.06.1991. likums/Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.

Detektīvdarbības likums. 05.07.2001. likums/LV, 110 (2497), 20.07.2001., Ziņotājs, 16, 23.08.2001.

Organizācijas BEZVESTS.LV mājaslapa. http://www.bezvests.lv/lv/parmums.html

Kriminālistika. Noziegumu izmeklēšanas metodika. Rīga, 2000, 49.–54. lpp.

Personu meklēšanas noteikumi. LR IeM VP 2012. gada 15. novembra iekšējie noteikumi Nr.24.

Operatīvās darbības likums. 16.12.1993. likums/LV, 131, 30.12.1993., Ziņotājs, 1, 13.01.1994.

Klages U., Shlieper K.D. Polizeiliche Beiarbeitung von Vermisstenfallen. Heildelberg, kriminalistik Verlag, 1995.

Haglund D. The National Crime Information Center. Missing and Unidentified Persons System Revisited. Journal of Forensic Sciences 1993, No.2, p. 360– 380.

Skat.: Makans L. Sākotnējie pasākumi bezvēsts pazudušu personu slepkavību atklāšanā. Rīga, LPA, 1996, 82. lpp.; Makans L. Policejiskā meklēšana. Rīga, 1999, LPA, 139. lpp.; Klages U., Shlieper K.D. Polizeiliche Beiarbeitung von Vermisstenfallen. Heildelberg, kriminalistik Verlag, 1995.

Atklāts, cik cilvēku ik gadu pazūd Latvijā. Ziņu aģentūra LETA. 07.12.2017. http://nra.lv/latvija/230954-atklats-cik-cilveku-ik-gadu-pazud-latvija.htm 12 LR IeM IC pārskati par meklējamām personām. http://ic.iem.gov.lv/

Turpat.

Skat. Skarbā statistika: cik no bezvēsts pazudušajiem atrodas dzīvi un cik – miruši. 2016. gada 29. oktobrī . http://jauns.lv/raksts/zinas/11931skarba-statistika-cik-no-bezvests-pazudusajiem-atrodas-dzivi-un-cikmirusi; Makans L. Detektīvdarbība un dažas pazudušu personu meklēšanas problēmas. Administratīvā un kriminālā justīcija, Nr.2(79)/2017.

IeM finansētais pētījums “Policijas meklējamo personu atrašanas metodika Latvijā un ārzemēs”, LPA, 1998.

Laimīgi atradies 21 gadus vecais Rolands; pateicas par palīdzību. Portāls nra.lv, 2018. gada 16. februārī. http://tautaruna.nra.lv/palidzi/237302laimigi-atradies-21-gadus-vecais-rolands-pateicas-par-palidzibu/?utm_ campaign=nralvLinks&utm_content=itemlink&utm_medium=contentblock&utm_source=nra.lv

Cēsu iecirknis atsauc bezvēsts pazudušā vīrieša meklēšanu. Zane Vaskāne, Vidzemes reģiona Policijas pārvalde, 2017. gada 22. marts. http://www. ziemellatvija.lv/kriminalzinas/policijas-zinas/cesu-iecirknis-atsauc-bezvestspazudusa-viriesa-meklesanu-130206

Bezvēsts pazudušais Rihards Leimanis ir atradies. www.DELFI.lv, 2017. gada 13. oktobris. http://www.delfi.lv/news/national/criminal/bezvests-pazudusaisrihards-leimanis-ir-atradies.d?id=49339805

http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/282920robezsargi_aiztur_devinas_ tiesibsargu_ mekletas_personas

Bezvēsts pazudusi sieviete Rumbulā krūmos slēpjas no policistiem. www.DELFI.lv, 2017. gada 8. septembris. http://www.delfi.lv/news/ national/criminal/bezvests-pazudusi-sieviete-rumbula-krumos-slepjas-nopolicistiem.d?id=49222787

Fizisko personu datu apstrādes likums. 21.06.2018. likums/LV, 132 (6218), 04.07.2018.

Vītoliņš V. Privātās dzīves aizsardzības robežas, uzsākot operatīvās darbības pasākumus. Jurista vārds. Nr.49 (748), 2012.

Rosina sodīt «pazudušos», kuri apzināti nepaziņo tuviniekiem savu atrašanās vietu. TVNET/LETA. 2017. gada 6. decembris. http://www.tvnet.lv/ zinas/viedokli/748982rosina_sodit_pazudusos_kuri_apzinati_nepazino_ tuviniekiem_savu_atrasanas_vietu

Personu meklēšanas noteikumi. LR IeM VP 2012. gada 15. novembra iekšējie noteikumi Nr. 24.

Kriminālprocesa likums. 21.04.2005. likums/LV, 74 (3232) 378.; 409.; 480. p.

Civilprocesa likums. 14.10.1998. likums/LV, 326/330 (1387/1391) 569.; 644.17p.

Ko darīt, ja ir pazudis cilvēks? Materiālus izstrādājuši organizācijas „Bezvests. lv” brīvprātīgie. http://www.bezvests.lv/lv/ja-ir-pazudis-cilveks/ka-rikoties. html

IeM finansētais pētījums “Policijas meklējamo personu atrašanas metodika Latvijā un ārzemēs”. LPA, 1998

Skat.: Kriminālistika. Noziegumu izmeklēšanas metodika. Rīga, 2000, 49.–54. lpp.; Makans L. Sākotnējie pasākumi bezvēsts pazudušu personu slepkavību atklāšanā. Rīga, LPA, 1996.

Dzīvoklī atrod bezvēsts pazudušu sievieti – diemžēl mirušu. Skaties.lv, 2017. gada 9. marts. http://www.la.lv/dzivokli-atrod-bezvests-pazudusu-sievietidiemzel-mirusu/

Drēziņš A. Tamāru atrada maisos uz balkona… 2017. gada 14. decembris, http://www.la.lv/tamaru-atrada-maisos-uz-balkona/

Downloads

Published

20.09.2018

Issue

Section

Sub-Branch of Criminalistics and the Theory of Investigation Activities

How to Cite

Makans, L. (2018). SEVERAL TACTICAL AND LEGAL ASPECTS OF PRELIMINARY MEASURES OF SEARCHING MISSING PERSONS. Administrative and Criminal Justice, 2(83), 4-15. https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3455