NON-STATE SUBJECTS IN POLICE ACTIVITIES

Authors

  • Aleksandrs Matvejevs Dr. iur., Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Tiesību katedras asociētais profesors

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3452

Keywords:

police activity, law-enforcement system, non-state actors

Abstract

In this article, the author considers the non-state subjects of the police activity. In the article sums the position theoretical inclusion of civil structures in the law-enforcement system taking into account modern tendencies of development of relations in the Republic of Latvia, namely: the state policy of development and support of the institutions of civil society. Police activities are carried out by various actors: the police, public organizations, private enterprises, individual citizens. Together, they form a system of subjects of police activity, defining the place in which the police bodies occupy themselves as special executive bodies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Indrikovs Z. Policijas jēdziens demokrātiskā valstī. //Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2007., nr. 3, 13.-21. lpp.

Matvejevs A. Sabiedrības drošība kā policijas aizsardzības objekts. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2016., nr. 1/2, 17.-22. lpp. Pieejams: http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/issue/archive – aplūkots 3.04. 2018.

Matvejevs A. Sabiedrības drošība un prevencija policijas tiesībās. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 2017, nr. 2, 4.-10. lpp. Pieejams: http:// journals.rta.lv/index.php/ACJ/issue/archive – aplūkots 3.04. 2018.

Sk., piemēram, David A. Sklansky. The Private Police, 46 UCLA L. Rev. 1165 (1998). Pieejams: https://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1048 – aplūkots 4.04.2018.; Philip C. Stenning. Powers and Accountability of Private Police. European Journal on Criminal Policy and Research. September 2000, Volume 8, Issue 3, pp. 325–352. Pieejams: https://link.springer. com/article/10.1023/A:1008729129953 – aplūkots 4.04. 2018.; Private sector partnering in the police service. Pieejams: https://www.nao.org.uk/ wp-content/uploads/2013/07/10127_Private-sector-partnering-in-the-policeservice_NEW.pdf – aplūkots 4.04. 2018.

Matvejevs A. Policijas zinātnes attīstība Eiropā. Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2015., Nr. 1 (1). 37.-38. lpp. Pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/socrates_1_2015. pdf aplūkots 4.04. 2018.

Matvejevs A. Policijas darbības teorijas attīstības tendences. Monogrāfija. – Rīga, SIA „Petrovskis un Ko”, 2009., 146. lpp.

Latvijas Republikas Satversme. 15.02.1922. likums/Valdības Vēstnesis, 141,30.06.1922., LV, 43, 01.07.1993., Ziņotājs, 6, 31.03.1994.

Par policiju. 04.06.1991. likums/Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.

Valsts pārvaldes iekārtas likums. 06.06.2002. likums/LV, 94 (2669), 21.06.2002., Ziņotājs, 14, 25.07.2002.

Biedrību un nodibinājumu likums. 30.10.2003. likums/LV, 161 (2926), 14.11.2003., Ziņotājs, 23, 11.12.2003.

Detektīvdarbības likums. 05.07.2001. likums/LV, 110 (2497), 20.07.2001., Ziņotājs, 16, 23.08.2001.

Apsardzes darbības likums. 13.02.2014. likums/LV, 47 (5107), 06.03.2014.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 07.12.1984. likums/Ziņotājs, 51, 20.12.1984.

Krimināllikums. 17.06.1998. likums/LV, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., Ziņotājs, 15, 04.08.1998.

Bērziņa-Ruķere I., Avota I. Policijas un sabiedrības sadarbības stiprināšana Latvijā. 323. lpp. http://www.gabrielekoehler.net/Data/Sites/1/userfiles/ cilvekdrosiba_labots-2.pdf – aplūkots 4.04. 2018.

Sk., piemēram, Higgins A. The Future Of Neighbourhood Policing. May 2018. http://www.police-foundation.org.uk/2017/wp-content/uploads/2010/10/ TPFJ6112-Neighbourhood-Policing-Report-WEB.pdf. – aplūkots 5.05. 2018.

Neighbourhood Watch Western Australia. https://www.nhw.wa.gov.au/ - aplūkots 4.04.2018. Work Together as a Community to Fight Crime in Your Neighborhood. http://www.alarm.org/yoursafety/neighborhoodsafety.aspx – aplūkots 4.04. 2018. Neighborhood security. http://www.jacksontwp.com/ NeighborhoodSecurity.aspx – aplūkots 4.04. 2018.

Kaimiņu drošība. http://kaiminudrosiba.lv/par-mums.html – aplūkots 5.04. 2018.

Kaimiņu sardzes mācību materiāli. Pieejams: www.sif.gov.lv/ nodevumi/.../5185/Kaimiņu%20sardze%20mācību%20materiāli.doc – aplūkots 5.04. 2018.

Detektīvdarbības likums. 05.07.2001. likums/LV, 110 (2497), 20.07.2001., Ziņotājs, 16, 23.08.2001. 2. pants.

Apsardzes darbības likums. 13.02.2014. likums/LV, 47 (5107), 06.03.2014. 3. pants.

Quo vadis, policijas iecirkņa inspektor? Zinātniski praktiskās konferences materiāli, LPA, 2005, 3.- 121. lpp.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 07.12.1984. likums/Ziņotājs, 51, 20.12.1984.

Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa: Mācību grāmata, papildinātais izdevums. Aut. kolektīvs: U. Krastiņš, V. Liholaja, A. Niedre. – Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2001. 78 - 86 lpp.

Par policiju. 04.06.1991. likums/Ziņotājs, 31/32, 15.08.1991.

Valsts pārvaldes iekārtas likums. 06.06.2002. likums/LV, 94 (2669), 21.06.2002., Ziņotājs, 14, 25.07.2002.

Apsardzes darbības likums. 13.02.2014. likums/LV, 47 (5107), 06.03.2014.

Detektīvdarbības likums. 05.07.2001. likums/LV, 110 (2497), 20.07.2001., Ziņotājs, 16, 23.08.2001.

Downloads

Published

20.09.2018

How to Cite

Matvejevs, A. (2018). NON-STATE SUBJECTS IN POLICE ACTIVITIES. Administrative and Criminal Justice, 2(83), 16-24. https://doi.org/10.17770/acj.v2i83.3452