CRIME RELAPSE AND ITS PREVENTION

Authors

  • Ilga Trubiņa Mg. iur., Daugavpils Universitātes studiju programmas ''Juridiskā zinātne'' doktorante (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2801

Abstract

The author analyzes three types of crime relapse existing in Latvia as well as paying attention on the fact that the crime data collection currently is not practiced in this country, although the level of the crime relapse reflects the effectiveness of applied criminal penalties. Statistical data collection and analysis of crime relapse could determine the effectiveness of criminal penalties as well as showing the usefulness of crime relapse reduction.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Krimināllikums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 17.06.1998.; stājies spēkā 01.04.1999.; ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 12.01.2017.// Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998., Nr.199/200 (1260/1261) - https://likumi.lv

Kriminoloģija: Mācību grāmata / Zinātniskie redaktori K. Ķipēna, A.Vilks – Rīga: Nordik, 2004. – 395. lpp.

Judins A., Kronberga I. Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā. – Rīga: Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs Providus”, 2011.,19. lpp.

Krimināllikums. Latvijas Republikas likums. Pieņemts Latvijas Republikas Saeimā 17.06.1998.; stājies spēkā 01.04.1999.; ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 12.01.2017.// Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998., Nr.199/200 (1260/1261) - https://likumi.lv

Judins A., Kronberga I. Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā. – Rīga: Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs Providus”, 2011., 21.-22. lpp.

Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. – Tiesu namu aģentūra, 2014. – 335. lpp.

Notiesāto personu skaits. Pieejams: https://tis.ta.gov.lv

Notiesāto nepilngadīgo personu skaits.Pieejams: https://tis.ta.gov.lv/

Mežulis D. Krimināltiesības shēmās. Vispārīgā daļa. – Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2013., 87. lpp.

Judins A., Kronberga I. Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā. – Rīga: Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs Providus”, 2011., 29. lpp.

Notiesāto personu skaits un piespriestais sods. Pieejams: https://tis.ta.gov.lv/

Latvijas Sodu izpildes kodekss. /Latvijas Republikas likums. Pieņemts Augstākā Padomē 23.12.1970; stājies spēkā 01.04.1971; ar grozījumiem, kas pieņemti līdz ar 13.07.2016.// „Ziņotājs”, 1, 01.01.1971. – http://likumi.lv/

Downloads

Published

31.03.2017

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

Trubiņa, I. (2017). CRIME RELAPSE AND ITS PREVENTION. Administrative and Criminal Justice, 1(78), 22-25. https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2801