THE PROBLEMS AND GAPS OF THE LAW OF GENDER VIOLENCE IN SPAIN

Authors

  • José Antonio González Costa Dr. iur. (ES)

DOI:

https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2794

Abstract

Rakstā analizēta dzimuma līdztiesību nodrošināšanas problemātika Spānijas tiesās, skatot lietas par vardarbību ģimenē. Autors uzskata, ka 2004. gadā pieņemtais likums par vardarbības novēršanu ģimenē lielākā mērā aizsargā sieviešu tiesības, savukārt likuma robu rezultātā vīriešu tiesības analoģiskās situācijās tiek mazāk aizsargātas. Minētā disproporcija it sevišķi reljefi izpaužas krimināltiesisko attiecību noregulējumā. Civiltiesisko attiecību noregulējumā minētā disproporcija vērojama mazāk.

Spānijas Konstitucionālā tiesa tās nolēmumos meklē taisnīgus risinājumus lietu par vardarbību ģimenē izskatīšanā.

Downloads

Download data is not yet available.

References

See, Sentencias del Tribunal Constitucional 59/2008 ó 45/2009.

See, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

See, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

See. Art. 456 CP se castigarán con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, si fuese delito grave.

La pena de multa de 12 a 24 meses, si se tratase un delito menos grave. La pena de multa de 3 a 6 meses, si se trata un delito leve.

See, SAP de Barcelona de 23 de marzo de 2007 (JUR 2007136706) y SAP de Madrid de 17 de mayo de 2007 (JUR 2007170126).

Downloads

Published

31.03.2017

Issue

Section

Sub-Branch of Criminal Law

How to Cite

González Costa, J. A. (2017). THE PROBLEMS AND GAPS OF THE LAW OF GENDER VIOLENCE IN SPAIN. Administrative and Criminal Justice, 1(78), 26-29. https://doi.org/10.17770/acj.v1i78.2794