A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yahodzynska, Iryna, Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine)
Yakubova, Guzal, Tashkent State Pedagogical University named after Nizami (Uzbekistan)
Yanikov, Mikhail, Pskov State University (Russian Federation)
Yanlin, Wu, Hanshan Pedagogical University, P.R.China (China)
Yaremenko, Vera, National Research University MIET (Russian Federation)
Yarmolchuk, Taras, Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Ukraine)
Yarmolchuk, Taras, Institute of Pedagogy, National Academy of Educational Sciences of Ukraine (Ukraine)
Yarmolich, Natalia, Pskov State University (Russian Federation)
Yaroshyk, Marta, Lviv State University Of Physical Culture (Ukraine)
Yarushak, Maria, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko (Ukraine)
Yashchuk, Olesya, Kyiv National Aviation University (Ukraine)
Yashchuk, Sergii, Station of the Social school, Bordo, France (France)
Yefimova, Irina, "IATED-Affiliation" M. Auezov South Kazakhstan State University (Kazakhstan)
Yegorova, Irina, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Ukraine)
Yegorova, Iryna, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman“ (Ukraine)
Yermekova, Zhadyra, Eurasian National University named after L.N. Gumilev (Kazakhstan)
Yessimova, Dinara, Pavlodar State University named after S. Toraigyrov (Kazakhstan)
Yevtuch, Mykola, Institute of Pedagogics, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv (Ukraine)
Yuferova, Marina, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky (Russian Federation)
Yusupova, Olga, Samara State Technical University (Russian Federation)

1 - 20 of 20 Items    


ISSN: 2256-0629