Bobkovych, Kateryna, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, UkraineISSN: 2256-0629