ANALYSIS OF THE SOCIAL INCLUSION SITUATION IN LITHUANIAN NGO’S

Darius Gerulaitis, Liuda Radzevičienė

Abstract


Nongovernmental organizations are not just reinforcing the sense of sociality, but also permit to develop for the more universal inherent rights and abilities of a person: to extend the experience of a society while communicating with the people with disabilities, to create a social wealth with educational activities not for yourself but also and for others. The aim of a research is to reveal the principles of a social inclusion of people with disabilities but also and to reveal the assumptions in NGO's activities in Lithuania. The social model instead of a physical disability (also people that are treated as „problematic ones'“) failings suggested to identify the barriers that are socially contrasting in society (when people are facing difficulties). It was set up that one assumption of a successful activity of NGO is the ability of people with disabilities to cooperate that is also determined by peculiarities and motives of inter-communication of disabled, that encourages people for general activity. By the research there found factors that encourages and relieves the cooperation of people with disabilities: the content of NGO's activities and social openness and preparation to collaborate of NGO's members that are participating.

Full Text:

PDF

References


Ališauskas, A., Ruškus, J., Šapelytė, O. (2006). PPT veiklos veiksmingumas. Tyrimo ataskaita. [Efficiency of the activities of Pedagogical Psychological Service: Research report]. Šiauliai University, Ministry of Education and Science. Available at http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/PPT_ataskaita.pdf. [Checked: 2010-10- 03].

Ambrukaitis, J. (2002). Specialiųjų poreikių vaikas bendrojo lavinimo mokykloje: ugdymo kokybės kriterijų identifikavimas.. Specialusis ugdymas. Special Education, 2(7), 61–72.

Dromantienė, L. (2003). Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo stiprinant socialinę sanglaudą. Socialinis darbas, 2(4), 15–24.

Ellis, K. (2000). User involvement, Community Care and Disability Research. In H. Kemshall, R. Littlechild (Eds.), User involvement and Participation in Social Care. London: Jessica Kingsley Publishers.

Gailienė, I. (2006). Negalę turinčių asmenų subjektyvieji nedarbo faktoriai: darbo motyvacijos aspektas. Specialusis ugdymas, 2(15), 135–146.

Godvadas, P. (Ed.) (2004). Bendruomenės plėtra: praktinis vadovas. Kaunas.

Jonutytė, I. (2007). Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje: monografija. Klaipėda.

Jonutytė, L., Šmitienė, G. (2007). Socioedukacinės pagalbos gatvės vaikams ypatumai nevyriausybinėse organizacijose. Tiltai, 4 (41), 24-41.

Lewis, D., Madon, S. (2004). Information Systems and Nongovermental Development Organizations: Advocacy, Organizational Learning, and Accountability. Information Society, 20(2), 117–126.

Lindsay, G. (2004). 10th International CEDAR Conference Report Widening participation: research, policy and practice. Journal of Research in Special Educational Needs, Vol. 4, No. 3, 161–164.

Morris, J. (1998). Citizenship, self-determination and political action: the forging of a political movement. Talk at Conference in Sydney, Australia on Citizenship and Disability. Available at http://www.leeds.ac.uk/disabilitystudies/archiveuk/morris/disabled%20people%20and%2 0citzenship.pdf [Checked: 2010-03-01].

Pūras, D. (1997). Negalės žmonės sugrįžta į visuomenę. Vilnius: Viltis.

Ruškus, J., Mažeikis, G. (2007). Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas. Kritinė patirties ir galimybių Lietuvoje refleksija. Monografija. Šiauliai: ŠUL.

Ruškus,J., Daugėla, M., Žukauskas, S., Blinstrubas, A., Šaparnis, G. (2006). Veiksniai, darantys poveikį asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijoms aukštosiose mokyklose. Research report. Šiauliai University, Ministry of Education and Science. Available at

http://www.smm.lt/svietimo_bukle/docs/tyrimai/Neigaliuju_studiju_veiksniai_tyrimo%2 0ataskaita.pdf [Checked: 2010-10-03].

Selian, A. N. (2004). The World Summit on the Information Society and Civil Society Particiaption. Information Society, Vol. 20, Issue 3, 201-215.

Shakespeare, P., Atkinson, D., French, S. (Eds.) (1993). Reflecting on Research Practices: Issues in Health and Social Welfare. Buckingham: Open University Press.

Stumbraitė, E. (2006). Nevyriausybinės organizacijos Lietuvos pilietinės visuomenės struktūroje. In S. Šiliauskas (Ed.), Pilietinė visuomenė: politikos įpilietinimo projekcijos (p. 156–170). Klaipėda.

Žalimienė, L. (2006). Socialinių paslaugų vadyba: balansavimas tarp socialinio teisingumo ir ekonominio racionalumo. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, Nr. 1 (6), 183 – 189.

Žemaitytė, I. (2004). Moterų dalyvavimas NVO vykdomuose mokymuose: nuostatos ir galimybės. Socialinis darbas, 3(1), 28–34.
DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2012vol2.87

Refbacks

  • There are currently no refbacks.