MEDIATION IN EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE OF THE TEACHER

Marina Yuferova, Olga Koryakovtseva, Tatyana Bugaichuk

Abstract


The history of mankind confirms: both harmony and conflict are characteristic of communication in society. This article is devoted to the problem of conflicts in education. Unfortunately, conflict interaction occurs in school life, therefore, teachers need to learn how to apply innovative technologies in resolving conflicts, focus on respecting the rights and freedoms of all participants in the educational process, and act in accordance with the interests of the parties. The article discusses the technology of mediation, which orients the participants in the interaction towards cooperation in the conflict with the help of a mediator. The implementation of mediation practice requires special training of teachers, the formation of completely new competencies and, first of all, conflict management, which should be developed within the framework of continuous pedagogical education, using interactive training technologies and role-playing games. The authors present the experience of implementing the advanced training program “successful strategies of behavior in conflict and the development of a teacher's resistance to conflict”.


Keywords


conflict, mediation, conflictological competence, teacher training

Full Text:

PDF

References


Allakhverdova, O.V. (2007). Mediatsiya kak sotsial'no-psikhologicheskiy fenomen. Vestnik SPbGU, Seriya 6. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya. № 2-1. 151-158.

Bekmaganbetova, G.G. (2007). Konfliktnost' kak psikhologicheskaya problema. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta, № 2. 41-45.

Boulle, L., & Nesic, M. (2016). Mediation: principles, process, and practice. London: Butterworths.

Hoffman, D., & Wolmann, R. (2014). The Psychology of Mediation. Cardozo j. of conflict resolution, Vol. 14, 759-806.

Ivanova, Ye. N. (2012). Kommunikativnyye instrumenty konfliktologa. SPb.: Sankt-Peterburgskoye filosofskoye obshchestvo.

Karpenko, A.D., & Osinovskiy A.D. (2016). Mediatsiya. SPb. ANO «Redaktsiya zhurnala« Treteyskiy sud »; M. : Statut. 480

Kashapov, M.M., & Bashkin M.V. (2020). Psikhologiya konfliktnoy kompetentnosti. Moskva: Izdatel'stvo Yurayt. 124.

Koryakovtseva, O.A., Yuferova, M.A., & Bugaychuk, T.V. (2017). Conflict tolerance of a teacher: diagnosis and development. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume I. Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies, 554-562.

Kozyrev, G.I. (2001) Vvedeniye v konfliktologiyu. M .: Gumanit. izd. tsentr VLADOS. 176.

Rybakova, M.M. (1991) Konflikt i vzaimodeystviye v pedagogicheskom protsesse. M.: Prosveshchenii. 127.

Saraliyeva, T.R. (2011). Problemy konfliktologicheskoy kompetentnosti uchitelya. Obrazovaniye i nauka XXI veka. Sofiya: Byal GRAD-BG: OOD. 48-51

Stepanov, Ye. I., & Banykina, S.V. (2006). Konflikty v sovremennoy shkole. Izucheniye i upravleniye. M.: KomKniga.

Whatling, T. (2012) Mediation Skills and Strategies: A Practical Guide. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Winslade, J., & Williams, M. (2012) Safe and Peaceful Schools: Addressing Conflict and Eliminating Violence. Corwin.

Yuferova, M.A. (2020) Shkol'naya mediatsiya kak resurs razvitiya kommunikativnykh sposobnostey podrostka. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik, № 5 (116). 170-176.

Yuferova, M.A., Koryakovtseva, O.A., Bugaychuk, T.V., & Strelova, A.I. (2018) Mediatsiya v obrazovanii. RIO YAGPU, 2018.

Verbitskiy, A.A., & Shcherbakova, O.I. (2012) Konfliktologicheskaya kul'tu ra lichnosti. Formirovaniye v kontekstnoy obrazovatel'noy srede. Saarbryukken: Palmarium Academic Publisching, 437.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.