Prerequisites for Written Language Acquisition and It’s Disorders Correction in Montessori Pedagogy

Gundega Tomele

Abstract


The successful acquisition of written language is an important precondition for schoolchildren academic achievement. Written language disorders are usually diagnosed during primary school, although the etiology of them is largely associated to children oral and written language development in the pre-school years. This article presents the need of primary prevention of written language disorders at the preschool level and its realization with a help of Montessori pedagogy. There is summarized theoretical knowledge in the context of language acquisition and reflected Montessori pedagogy prerequisites for the successful written language acquisition and correction of early signs of disorders in the pre-school years.

Keywords


Correction of written language disorders; Montessori didactic materials; Montessori pedagogy; pre-school; primary school; written language acquisition; written language disorders

Full Text:

PDF

References


Anspoka, Z. (2008). Latviešu valodas didaktika. 1. – 4. klase. Monogrāfija. Rīga: RaKa.

Catts, H. W., Hogan, Tiffany, P. (2002). Language Basic of Reading Disabilities and Implications for Early Indentification and Remediation. Skatīts tiešsaistē: [05.03.2013.], http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=specedfacpub

Falka, A. (2012). Aktualitātes iekļaujošajā izglītībā. Palīdzības iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošās skolās. Skatīts tiešsaistē: [18.02.2013.], http://www.livao.lv/upload/ogre_7.11.12.falka.ppt

Golubina, V. (2007). Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga: Izglītības soļi.

Hellbrügge, T. (1981). Klinische Sozialpädiatrie. Berlin: Springer –Verlag Berlin Heidelberg.

Kaņepēja, R. (2012). Gatavība skolai. In R. Kaņepēja, (Eds.), Ceļā uz skolu. Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kaņepēja, R. (2012). Lasīt un rakstīt mācīšana vai mācīšanās?. In R. Kaņepēja, (Eds.), Ceļā uz skolu. Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Rīga: Zvaigzne ABC.

Licenzēto vispārējās izglītības programmu reģistrs 2012. Skatīts tiešsaistē: [05.04.2013.], http://www.ikvd.gov.lv/re%C4%A3istri.html

Licenzēto vispārējās izglītības programmu reģistrs 2011. Skatīts tiešsaistē: [05.04.2013.], http://www.ikvd.gov.lv/re%C4%A3istri.html

Licenzēto vispārējās izglītības programmu reģistrs 2010. Skatīts tiešsaistē: [05.04.2013.], http://www.ikvd.gov.lv/re%C4%A3istri.html

Lieģeniece, D. (2012). Pārdomas par bērna sagatavošanu skolai. In R. Kaņepēja, (Eds.), Ceļā uz skolu. Bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Rīga: Zvaigzne ABC.

Lieģeniece, D., Nazarova, I. (1999). Veseluma pieeja valodas apguvē. Rīga: RaKa.

Mayer, A. (2010). Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Milleri-Hohāgeni, I., Jirgens. (2011). Vai Montesori skola ir manam bērnam vispiemērotākā? (B.Kabuce, Trans.). Rīga: Jumava. (Original work published 2008).

Montessori, M. (1994). Das kreative Kind. Breisgau: Verlag Herder Freiburg.

Schleider, K. (2009). Lese- und Rechtschreibstörungen. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējās izglītības iestādē.(IZM 09.03.2004. rīkojums Nr.146) Skatīts tiešsaistē: [16.09.2010], http://www.atbalsts.rdc.lv/?news_section=7879...

Tūbele, S., Lūse, J. (2012). Ja skolēns raksta nepareizi…(Bērni ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību).Otrais izdevums. Rīga: RaKa.

Valsts izglītības satura centra 2011.gada publiskais pārskats. Skatīts tiešsaistē: [04.03.2013.], http://visc.gov.lv/visc/planiparskati.shtml

Valsts izglītības satura centra 2010.gada publiskais pārskats. Skatīts tiešsaistē: [04.03.2013.], http://visc.gov.lv/visc/planiparskati.shtml

Valsts izglītības satura centra 2009.gada publiskais pārskats. Skatīts tiešsaistē: [04.03.2013.], http://visc.gov.lv/visc/planiparskati.shtml

Vigotskis, Ļ. (2002). Domāšana un runa. Vispārīgās psiholoģijas problēmas.(M.Freija, Trans.). Rīga: EVE. (Original work published 1934).

Монтессори, М. (2005). Дом ребёнка. Метод научной педагогики. (С.Г.Займовский & Е.А.Хилтунен, Trans.). Москва: Астрель. (Original work published 1909).

Монтессори, М. (2006). Moй метод. Начальное обучение. (Л.Б.Печатникова & Е.А.Хилтунен, Trans.). Москва: Астрель. (Original work published 1916).
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.571

Refbacks

  • There are currently no refbacks.