MENTAL HEALTH OF SPECIALISTS AND EMOTIONAL STATE OF INFANTS WHO ARE IN INSTITUTIONAL CARE

Adolfas Juodraitis, Liuda Radzevičienė, Diana Strakšienė

Abstract


An article tries to reveal presumptive relationships of mental health of special educators and emotional stage of infants. In this context we discuss mental health of teachers (reasons and signs of it) and emotional reactions of infants. In specific educational environment mental health of teachers is an important factor of successful pedagogical process and infant development, as well. Pedagogue in Infant home acts as a creator of the stimulating environment for child’s space of development. The analysis of expression of emotional status of infants let us draw a conclusion, that optimal psychological health of caregivers impresses emotional condition of deprived infants. The boys are more influenced by psychological condition of caregivers then girls.

Keywords


infant home; early age children; emotional reactions; and psychological health of caregivers

Full Text:

PDF

References


Aramavičiūtė, V. (2006). Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos. Acta paedagogica Vilnensia , (17) p. 45-56.

Berns, R.M. (2008). Vaiko socializacija: šeima, mokykla, visuomenė. Poligrafija ir informatika. Vilnius

Bitinas, B. (2004). Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija. Kronta. Vilnius

Juodaitytė, A., Rūdytė, K. (2009). Diskursas kaip socialinių- edukacinių reiškinių kontekstualaus supratimo metodologinė prieiga. Mokytojų ugdymas. Nr. 12 (1), 27–43. Šiaulių universiteto leidykla, p. 27 – 43.

Kaffemanas, R. (2000). Globos namų ir Specialiųjų mokyklų auklėtinių elgesio problemos. Specialusis ugdymas III,70-77. Šaulių universiteto leidykla.

LEMON (LEarning Materials On Nursing): a package of learning materials for nurses and midwives, feldschers and others performing nursing and midwifery tasks. WHO, 1996. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe (document EUR/ICP/DLVR

/96/1).ns R.M. (2008)

Ruškus, J. (2000). Socialinis - psichologinis specialiojo pedagogo portretas nuostatų aspektu. Specialusis ugdymas III, 87-97. Šaulių universiteto leidykla.

Ruškus, J., Gerulaitis, D. (2010). Parental Involvement in the Special Needs Education through the Construction of an Individual Plan: A Lithuanian Experience. Illinois child Welfare. Volume 5 • Number 1 p.15 – 32.

Selingman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, S. L. (2001). Abnormal Psychology (4th ed.). New York, W.W. Norton Company.

Vasiliauskas, R. (2005). Ugdymas ir vertybės: Vertybių ugdymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Acta paedagogica Vilnensia. (14) p. 8 – 17

Žukauskienė, R. (2012). Raidos psichologija: integruotas požiūris. Margi raštai. Vilnius.

Изард, К. (2000). Психология эмоций. Санкт-Петербург: Питер.

Шпиц, Р. (2001). Психоанализ раннего детского возраста. Москва: Университетская книга.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.559

Refbacks

  • There are currently no refbacks.