Influence of internet-media discourse on teachers' tolerance towards third-country nationals

Ērika Pičukāne

Abstract


The impact of media discourse on the tolerance or intolerance, and other forms of social action is not noticeable in everyday life and difficult to prove, but it accumulates with time into a sizeable effect. Teachers receiving information over public opinion and media discourse, which affects their tolerance or intolerance towards third-country nationals. Media discourse has become the most accessible and often the only source of information on a community and a culture of third-country nationals. Thus, it can be argued that internet media discourse directly influences teacher's tolerance or intolerance towards the target group mentioned above.

Keywords


media discourse; third-country nationals; tolerance; intolerance

Full Text:

PDF

References


Austers, I, Golubeva, M., Strode, I. (2007). Skolotāju tolerances barometrs. http://www.providus.lv/public/27125.html. 15/11/2007. Vietne apmeklēta 2009.gada 30.septembrī.

Baltijas Sociālo zinātņu institūts [BSZI] (2004). Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija. Pētījuma kopsavilkums. – Rīga: BSZI

Berger, P.L., Luckmann, T. (1991). The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge. Harmondsworth: Penguin.

Burdjē. P. (Bourdieu), (2004). Prakstiskā jēga. Tulk. Inta Geile-Sīpolniece. Rīga: Omnia Mea.

Gudjons, H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne.

Ēriksens, T.H. (2010). Mazas vietas – lieli jautājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Fairclough, N., Wodak, R. (2006). Critical Discourse Analysis. In: T.A. van Dijk (ed.) Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Intradaction. Vol. 2. London: Sage Publications. Pp. 258 – 284.

ĪUMSILS, 1. nodaļa pētījumu teorētiskais pamats un metodoloģija. HUhttp://www.integracija.gov.lv/ Vietne apmeklēta 2009.gada 28.novembrī.

Fuko, M. (Фуко М) (1996). Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет М.: Касталь.

LR Tieslietu ministrija (2001) Valsts programma “Sabiedrības integrācija Latvijā”. Rīga, LR Tieslietu ministrija, 8. lpp.

Kļave, E. (2007). Kritiskā diskursa analīzes lietojums etnopolitisko diskursu izpētē. LU raksti, 714.sēj., Rīga.

Kļave, E. (2010). Etnopolitisko diskursu analīze: valodas kopienu varas attiecības Latvijā. Promocijas darbs. LU SZI, Rīga.

Kultūras ministrija (2011). Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012– 2018). Rīga http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/integracija/Pamatnostadnes/KMPam_071011_integ.pdf Vietne apmeklēta 2012.gada 16.martā.

Stakle, A. (2011). Mediju kompetence ilgstspējīgā skolotāju izglītībā. Promocijas darbs. DU, Daugavpils.

Rubene, Z., Krūmiņa, A. (2011). Mediju pedagoģijas aktualitātes Latvijā. Izglītība un Kultūra. Nr.24. 5-6.lpp.

Šūlmane, I. un Kruks, S. (2005). Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijā Nacionālā programma iecietības veicināšanai 2005.-2009.g 1. Pētījums Laikrakstu publikāciju analīze (Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Vakara Ziņas, Телеграф, Час, Вести-Сегодня).

Valtenbergs, V. (2010). Interneta politiskās komunikācijasnozīme atklātības un elektroniskās demokrātijas attīstībā. Promocijas darbs. LU SZI, Rīga.

van Dijk, T.A. (2006). Politics, Iedology, and Doscourse. http://www.discourses.org/OldArticles/Politics,%20Ideology%20and%20Discourse.pdf

Zepa, B., I.Šūpule, L.Krastiņa (2004). Ethnic Tolerance and Integration of the Latvian Society. Rīga: Baltic Institute of Social Science.

Internetā publiskotie materiāli: Gemius interneta pārskats „Do you CEE” www.internetcee.com, Vietne apmeklēta 2011.gada 22. februārī.

Grīnbergs, A. (2011). Andris Grīnbergs: Par nacionālo identitāti un sabiedrības integrāciju. Delfi. 24.08.2011. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 25.augustā

Eksperts: imigrantiem Latvija nav pievilcīga, demogrāfija būs jārisina, laižot pasaulē bērnus. Delfi. 07.07.2011. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 8.jūlijā

Igaunijā un Latvijā negrib dzīvot bēgļi. Delfi. 08.05.2009. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2009.gada 12.maijā

Jauniešiem atšķirīgi viedokļi par bēgļu uzņemšanu. Delfi. 03.06.2011. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 3.jūlijā

Latvijas pilsoņi iesaistīti lielākajā fiktīvo laulību shēmā Lielbritānijā. Delfi. 09.09.2010. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2010.gada 11.septembrī

Mežs, I. (2011). Kā cīnīties pret migrāciju. Apollo. 10.08.2011. www.apollo.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 10.augustā

Mūrnieces padomnieks: imigranti uz Latviju nebrauks. Apollo. 11.02.2011. www.apollo.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 15.februārī

Patvēruma meklētāji no Afganistānas piesaka badastreiku. Delfi. 03.03.2010. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2010.gada 3.martā

Profesors: baltajiem cilvēkiem draud verdzība un izmiršana. Latviju piepildīs “ krāsainie” imigranti. Apollo. 07.12.2010. www.apollo.lv Vietne apmeklēta 2010.gada 10.decembrī

Robežsardzes pārstāve: bēgļi no Ziemeļāfrikas agri vai vēlu sasniegs Latviju. Apollo. 17.05.2011. www.apollo.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 15.maijā

Skudra, A. (2011). Aivars Skudra: Briseles plāni – Latvija kā Ziemeļāfrikas geto (1.daļa). Delfi. 15.08.2011. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 17.augustā

Skudra, A. (2011). Aivars Skudra: Briseles plāni – Latvija kā Ziemeļāfrikas geto (2.daļa). Delfi. 19.08.2011. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 21.augustā

Strautiņš: palaielinot dzimstību sabiedrība var sev nodrošināt zemāku pensionēšanās vecumu. Delfi. 25.02.2011. www.delfi.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 27.februārī

Šķēli biedē imigrācija. Apollo.06.04.2011. www.apollo.lv Vietne apmeklēta 2011.gada 10.aprīlī
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.543

Refbacks

  • There are currently no refbacks.