FORMATION OF FUTURE KINDERGARTEN TEACHERS’ ETHNOCULTURAL COMPETENCE IN NON-FORMAL ARTISTIC AND CREATIVE GROUPS

Nataliia Sulaieva, Olena Hnizdilova, Olha Palekha

Abstract


The purpose of the paper is to identify the role and place of non-formal artistic and creative groups in the process of formation of future kindergarten teachers’ ethnocultural competence. Ethnocultural competence is considered by authors as an essential component of future kindergarten teachers’ vocational training in condition of modern challenges, which Ukrainian society faces nowadays. The complex of theoretical and empirical research methods (literature analysis, interview, experiment, etc.) was used. The obtained results show positive dynamics of formation of future kindergarten teachers’ ethnocultural competence after receiving non-formal education in artistic and creative groups at higher educational institution.

 

 


Keywords


artistic and creative groups; ethnical self-consciousness; ethnocultural competence; mentality; non-formal education

Full Text:

PDF

References


Beh, І. D. (2003). Vihovannja osobistostі. Osobistіsno orієntovanij pіdhіd: naukovo-praktichnі zasadi. Kyiv: Libіd'.

Bohush, A. M., & Lysenko, N. V. (2002). Ukrayins"ke narodoznavstvo v doshkil"nomu zakladi. Kyiv: Vyshha shkola.

Dokukina, O. (2008). Nacional"ne vyxovannya ditej i uchnivs"koyi molodi. In V. Kremin (Ed.), Encyklopediya osvity (567 – 569). Kyiv: Xrinkom Inter.

Kalashnyk, L. S., Novikov, O. V., & Yur’yeva, K. A. (2017). Interaktyvni formy roboty v pidhotovci majbutnix uchyteliv i vyxovateliv do profesijnoyi diyal"nosti v umovax etnokul"turnoho riznomanittya suchasnoho suspil"stva. Zasoby navchal"noyi ta naukovo-doslidnoyi roboty, 48, 77-93.

Kononenko, P. P. (2001). Osvіta XXI stolіttja: Fіlosofіja rodinnostі. Kyiv: Artek.

Lozko, H. S. (2001). Etnolohiya Ukrayiny. Filosofs"ko-teoretychnyj ta etnorelihiyeznavchyj aspekt. Kyiv: ArtEk.

Nel"ha, O. V. (1997). Teoriya etnosu. Kyiv: TANDEM.

Olijnyk M. I. (2010). Polikul"turne vyxovannya yak proces formuvannya etnichnoyi identychnosti ta tolerantnosti u ditej doshkil"noho viku. Visnyk Prykarpats"koho universytetu: Pedahohika. XXXVI, 35-39.

Pomitkіn, E. O. (2013). Psihologіchna dіagnostika duhovnogo potencіalu osobistostі. Kіrovograd: Іmeks-LTD.

Rudenko, Ju. (2001). Ukraїns'ka narodna kazka v rodinnomu vihovannі dіtej. Vіsnik Prikarpats'kogo unіversitetu. Pedagogіka, 6, 110-114.

Shherban', P. (2001). Nacіonal'nіj doktrinі - nacіonal'nij zmіst. Rіdna shkola, 5, 11-12.

Sulayeva, N. V. (2017). Aksiolohichni oriyentyry neformal"noyi mystec"koyi osvity majbutnix uchyteliv. Mystectvo ta osvita 2017, 4(86), 2-6.

Sulayeva, N. V. (2018). Konverhentnist" riznyx vydiv mystec"koyi osvity studentiv psyxoloho-pedahohichnoho fakul"tetu Poltavs"koho nacional"noho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka. Estetyka i etyka pedahohichnoyi diyi, 17, 119-128.

Vishnevs'kij, O. (2010). Ukraїns'kij vihovnij іdeal і nacіonal'nij harakter (vitoki, deformacії і suchasnі vikliki. Drogobich: Vidavec' Svjatoslav Surma.

Yevtux, M. (2008). Orhanizaciya navchal"no-vyxovnoho procesu u pedahohichnyx navchal"nyx zakladax. In V. Kremin (Ed.), Encyklopediya osvity (614 – 617). Kyiv: Xrinkom Inter .
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol2.4960

Refbacks

  • There are currently no refbacks.