Communication Skills Development of Musical Lessons for Children up to Three Years

Sandija Kušnere

Abstract


The paper will be made theoretical and empirical research. The aim of the paper – to explore the musical lessons communication skills development for children up to tree years. The theoretical part of the paper will be based on scientific research in Latvian, Russian and European literature. In theory will be studied music lessons and musical diversity component applications to improve the communication skills of children up to three years. The empirical part will be described in musical activities that have been developed based on scientific grounds to improve the communication skills of children up to three years.

The research results will be described in the children’s communication skills and the development of musical training process.

 


Keywords


communication skills; musical lesson; music components; children up to three years

Full Text:

PDF

References


Alī, M. (2009). Mana bērna attīstības ceļš. Rīga: Jumava.

Batņa, V. (2007). Rosinot bērna iekšējo pasauli. Rīga: Raka.

Blūmentāle, I., Kalēja, I., Klatenberga, I., Kušče, S., Vabale, A. (2014) Rokasgrāmata runas, valodas un dzirdes attīstībā un traucējumu izzināšanā. Rīga.

Dzintere, D., Stangaine, I. (2005). Rotaļa – bērna dzīvesveids. Rīga: Raka.

Landy, S. (2004) Bērna emocionālā audzināšana. Vecāku apmācības programma. Rīga.

Lasmane, L. (2012). Muzikālā audzināšana pirmsskolā. Rīga: izd. Raka.

Lūse, J., Miltiņa, I., Tūbele, S. (2012).Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Raka.

Ветлугина, Н. А. (1982) Методика музыкального воспитания. Москва: Просвещение.

Дмитриева, В. Г. (2008). Методика раннево развития. Москва: Эксмо.

Королева, И. В. (2009). Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых. Специальная педагогика. Санкт-Петербург: Каро.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol2.440

Refbacks

  • There are currently no refbacks.