FORMATION OF CRITERIA OF THE ANTI-DISCRIMINATION ANALYSIS OF SCHOOL TEXTBOOKS IN THE UKRAINIAN EDUCATIONAL FIELD

Natalya Voyevutko, Elena Kuligina

Abstract


This scientific work is aimed to develop the criteria of conducting the anti-discriminatory analysis of school textbooks based on the performed research. The work specified the normative, legal, scientific and methodical bases of gender and anti-discrimination analysis. The anti-discrimination requirements to the content of textbooks developed by the Ministry of Education and Science of Ukraine, the formation of gender expertise, and its reformatting into anti-discrimination one were analyzed. Authors of the work suggested the criteria of anti-discriminatory analysis that form a system combining the qualitative and quantitative factors in the evaluation of parameters, which are components of content of the textbook.

 


Keywords


anti-discrimination analysis of school textbooks; criteria of anti-discriminatory analysis; gender expertise

Full Text:

PDF

References


Андрусик, О., Водолажская, Н., Ефимцева, А., Кермеш, Т., Купка, И., Лесовая, Н., Малахова, Е., Марущенко, О. & Цвиркене, И. (2016). В поисках гендерного воспитания. Харьков: ГИАЦ «Крона».

Дрожжина, Т., Дубовик, О., Забуга, Н., Косьмій, О., Малахова, О., Марущенко, О., Михайловська, Н., Салахова, Я. & Селіваненко, В. (2018). Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для експертів щодо здійснення антидискримінаційної експертизи електронних версій проектів підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, ДНУ Інститут модернізації змісту освіти.

Інструктивно-методичні матеріали для проведення експертами експертиз електронних версій проектів підручників (2018). Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2018 № 1183. Доступно: https://drive.google.com/file/d/1nnbIUaTMfBmiEgIf8YHBOjnQiwtdDgyE/view

Малахова, О.А., Марущенко, О.А., Дрожжина, Т.В. & Коробкіна, Т.В. (2016) Теоретико-методологічні засади гендерної експертизи підручника. За О.М.Топузов, Н.Б.Вяткіна (ред.), Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (48 – 56). Київ: Педагогічна думка.

Малахова, О.А., Марущенко, О.А., Дрожжина, Т.В., Салахова, Я.В. & Селіваненко, В.В. (2016). Теоретико-методологічні засади антидискримінаційної експертизи підручників. За О.М.Топузов (ред.), Експертиза шкільних підручників: інструктивно-методичні матеріали для експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (29 – 41). Київ: Педагогічна думка.

Марценюк, Т. (2014). Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів. Київ: SIDA

Плахотнік, О. (2013). Гендерова освіта: як навчальні заклади перетворюють дітей у дівчат і хлопців. За М.Маєрчик, О.Плахотнік & Г.Ярманова (ред.) Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей (135 – 150). Київ: Критика.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні (2014). Закон України № 32, ст. 412 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1263-VII, ВВР, 2014, №27, ст.915. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

Семиколенова, Е.И. & Шилина, А.Г. (2003). Гендерные исследования как новый вектор современной лингвистики. Культура народов Причерноморья, 44, 152 – 157. Доступно: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/76209
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol2.3947

Refbacks

  • There are currently no refbacks.