,,UPBRINGING TO TOLERANCE” AS A VALUE SHAPING THE ATTITUDES OF A CHILD IN THE EARLY SCHOOL-AGE - PARTICIPATION OF THE FAMILY AND SCHOOL

Jolanta Karbowniczek

Abstract


Dynamic socio-economic, cultural and technological changes as well as the crisis in upbringing and education caused uncertainty, unsteadiness and axiological instability, including the chaos of ethical values, principles and norms. Tolerance as a basic, universal and timeless value in the era of typical ,,anti-value” globalisation should be one of the priority categories of social life, developed in the paradigm of coexistence, cooperation, openness to dialogue and otherness. The article presents empirical research on education and “tolerance” upbringing as a value shaping the attitudes of a child in early school age. The definition of tolerance and intolerance, their essence, scope, types and boundaries was re (interpreted). Two child-rearing environments have been critically and specifically reflected: the family (parents) and school (teachers) as places for shaping and developing tolerant and intolerant attitudes, world-view responsibility and axiological openness.

 

 


Keywords


upbringing; values; tolerance; intolerance; attitudes; family; school

Full Text:

PDF

References


Bazaniak, J. (2009). Inność obiektem tolerancji. Kształtowanie postaw tolerancyjnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ich środowisku edukacyjnym. Poznan: Poznan Teological Studies, vol. 23

Chałas, K. (2003). Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność,odpowiedzialność, tolerancja. Lublin-Kielce: JEDNOŚĆ Publishing

Darowski, R. (2008). Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów. Krakow: WSFiP Ignatianum Publ.,WAM

Dyczewski, L., Richter, R., (1995). Familie in der Alltagskultur. Polnisch Österreichischer Workshop Wien 5.-6.Dezember 1994, Wien: Institut für Soziologie

Gołaszewska, M. (2000). Filozoficzne kłopoty z tolerancją. Esej na temat triady: Tolerancja – Indyferentyzm – Fanatyzm. Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny. red. A.M. de Tchorzewski, W. M. Wołoszyn – Spirka, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego Publishing

Grabowski, M. (2000) Co stanowi wartość dla ucznia w młodszym wieku szkolnym? Próba uporządkowania wartości w kontekście edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. No 3/4, p. 50-58.

Grzybek, G. (2010). Etyka rozwoju a wychowanie, Rzeszow: UR Publishing

Hamer, H. (1994). Demon nietolerancji. Nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą. Warsaw: WSiP

Janke, A.W. (2000). Pedagogiczny wymiar tolerancji w perspektywie edukacji nauczycielskiej. Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny. red. A. M de Tchorzewski., W. M. Wołoszyn. Spirka., Bydgoszcz: Wers Publishing

Karbowniczek, J. (2012). Cele i zadania edukacji przedszkolnej. In Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, WAM, Krakow: AIK Publishing

Karbowniczek, J., Klim – Klimaszewska, A., (2016). Edukacja wczesnoszkolna w teorii praktyce. Wybrane aspekty. WAM, Krakow: AIK Publishing

Karbowniczek, J. (2017). Model of laisses - faire and traditional education in the family and school. Pedagogy Forum. No 2, p.236 – 246.

Legutko, R. (1998). Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu. Krakow: ZNAK Publishing

Popielski, K. (1994). Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Lublin: KUL Publishing

Popielski, K. (2008). Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Lublin: KUL Publishing

Prajsner, M. (2005). Wokół pojęcia tolerancji. REMEDIUM No 7/8, p. 5.

Rachels, J. (1998). Subiektywizm. In Przewodnik po etyce, Singer P. (red.), Warsaw: Książka i Wiedza Publishing

Stępień, A.B. (2008). Wstęp do filozofii. TN. Lublin: KUL Publishing

Sztumski, W. (2001). Tolerancja jako warunek konieczny do koegzystencji i integracji. In: Europejskie modele tolerancji. Zachariasz A.L., Symotiuk S. ( red.), Rzeszow: UR Publishing

Walzer, M. (1997). O tolerancji. Warsaw: PWN

Valdeverde, C. (1998). Antropologia filozoficzna, transl. G.Ostrowski, Poznan: PALLOTTINUM

Zachariasz, A. L. (2001). Tolerancja a nietolerancja: granice zasadności i konsekwencje praktyczne. In: Europejskie modele tolerancji. Zachariasz A. L., Symotiuk S. (red.), Rzeszow: UR Publishing.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol2.3938

Refbacks

  • There are currently no refbacks.