EXPERIMENTAL STUDY ON DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS' INTERACTION SKILLS IN SOCIAL PAINTING

Evita Barkane, Zenija Truskovska

Abstract


The paper provides an insight into the experimental study on the development of adolescents' interaction skills in social painting that was carried out at Rezekne Academy of Technologies (Latvia) in 2017. The study is part of a broader research conducted from 2015 to 2017.The effectiveness of social painting as a social game and method in development of adolescents' interaction skills in social-pedagogical teamwork is scientifically justified and experimentally validated in the research.

Keywords


adolescents; interaction; interaction skills; social painting

Full Text:

PDF

References


Andersone, R. (2001). Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. R: Raka.

Barkane, E. (2017). Sociālā pedagoga darbība atvērtajā dienas centrā pusaudžu saskarsmes prasmju sekmēšanā. Rēzekne. RTA.

Damberga, L. u.c. (2005). Animāciju metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā: mācību metodiskais līdzeklis. R: Attīstība.

Dubkevičs, L. u.c. (1999). Saskarsme audzēkņiem. R: Jumava.

Engere, I., & Gleške, L. u.c. (2014). Lomu spēles sociālpedagoģiskajā darbā. R: Aisma.

Lieģeniece, D. (1998). Sociālās prasmes.Grigule., Silova., Mācīsimies sadarboties. Sorosa fonds. Rīga.

Omārova, S. (1996). Cilvēks dzīvo grupā. R: RaKa.

Pļaviniece, M. & Škuškovnika, D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Raka.

Rudņicka, Z. (2001). Sociālais pedagogs skolā. R: RaKa.

Smukā, I. (2011). Pedagoģiskā mijiedarbība un skolēnu fiziskā aktivitāte. https://www.lspa.lv/files/research/theses/I.Smuka/Ingrida_Smuka_promocijas%20darbspdf

Šiļņeva, L. (2000). Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. R: SDSPA „Astīstība”.

Truskovska, Ž. (2013). Sociālā gleznošana. Lekciju pieraksti (nepublicēts materiāls), RTA. Rēzekne.

Vilcņa, A. u.c. (2011). Sociālo prasmju attīstīšanas programma sākumklašu audzēkņiem. R: Aisma.

Эриксон, Э. (2000). Детство и общество. Санкт-петербурга. Москва.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol3.3420

Refbacks

  • There are currently no refbacks.