PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF NOVICE TEACHERS: BETWEEN THE CULTURE OF ACADEMIA AND THE WORKPLACE CULTURE

Hanna Aldona Kędzierska

Abstract


This paper discusses the outcomes of the first stage of conducted qualitative research on professional socialization of novice teachers. The presented analysis refers to the transition period from the role of a student to that of an employee and uncovers the less well-known empirically side of the coin in teacher training with regards to professional socialization of novice teachers – the perspective of constructing one’s professional path at the intersection of two cultures: the culture of academia and the workplace culture.

 


Keywords


Professional socialization of novice teachers; transition period; transition; workplace culture

Full Text:

PDF

References


Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa.

Czubak-Koch, M., Monteagudo, J.G., Nizińska, A., Padilla-Carmona, T. (2017). Między uniwersytetem a światem pracy. Tranzycje w narracjach studentów polskich i hiszpańskich, Dyskursy Młodych Andragogów, t. 18, 9-18.

Ecclestone, K. (2009). Lost and found in transition. Educational implications of concerns about ‘identity’, ‘agency’ and ‘ structure’, In: J. Field, J. Gallacher, R. Ingram (Eds.) Researching Transitions in Lifelong Learning, (pp 9-26). Routledge, London.

Grzymała-Kazłowska, A.(2013). Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów, Kultura i Społeczeństwo, 57(3), 45-60

Handy, C.B. (1985).Understanding Organizations, 3rd ed., Harmondsworth, Penguin Books.

Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty- wzory- pola dyskursu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kędzierska, H. (2015). Novice Teachers: The Process of “Anchoring”in the Teaching Profession, Forum Oświatowe, 2(54), 59-73.

Piróg, D. (2016). Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 292,144-157.

Sabar, N.(2004). From heaven to reality through crisis: novice teachers as migrants, Teaching and Teacher Education, 20, 145-161.

Schatz-Oppenheimer,O., Dvir, N.(2014). From ugly duckling to swan: Stories of novice teachers, Teaching and Teacher Education, 37,140-149.

Strom, K.J. ( 2015). Teaching as Assemblage: Negotiating Learning and Practice in the First Year of Teaching, Journal of Teacher Education, Vol. 66(4), 321-333.

Tynjälä, P. Heikkinen, H. L.T. (2011). Beginning teachers’ transition from pre-service education to working life. Theoretical perspectives and best practices. Retrieved from: http://www.academia.edu/34194842/Beginning_teachers_transition_from_pre-service_education_to_working_life

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. New York, NY: Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3309

Refbacks

  • There are currently no refbacks.