THE IMAGE OF A PERSON WITH DISABILITY IN FAIRY TALES AND FINE ART AS A REFLECTION OF THE ATTITUDE OF THE SOCIETY

Vytautas Gudonis

Abstract


The article, referring to the analysis of 36 fairy tales and fine art reproductions, attempts to decode the attitude of the society towards people with disabilities, their social status and potential opportunities. This topic has not been analysed from this aspect neither by philologists nor by the authors of special psychology. In fairy tales and examples of fine art the variety of attitudes towards people with disabilities has been encountered. A wide range of attitudes – from empathy to undisguised negative attitude – has been encountered.

Keywords


people with disabilities; attitude; fairy tales; fine art

Full Text:

PDF

References


Bražienė, N. (2004). Pradinių klasių mokinių kūrybingumo ugdymas pasakomis. Daktaro disertacija, Šiaulių universitetas.

Cvirka, P. (1938). Kupriukas muzikantas. Liaudies pasakų motyvais. Kaunas: Sakalas.

Gudaitė, G. (2001). Asmenybės transformacija sapnuose, pasakose, mituose. Monografija. Vilnius: Tyto alba.

Gudonis, V. (1985). Apakinimas kaip bausmė. Kn. Lietuvos tiflopedagogikos istorija. Vilnius: Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos redakcinė taryba.

Gudonis, V. (2016). Visuomenės požiūris į negalią ir neįgaliuosius pasakose ir vaizduojamajame mene. Kūrybos erdvės, 24, 72 – 79.

Gulbė karaliaus pati. Pasakų rinkinys, 2012. Vilnius: Vaga.

Mitchell, M., Egudo, M. (2003). A Review of Narrative Methodology. Land Operations Division, Systems Sciences Laboratory, Defence Science and Technology Organization, Department of Defence, Australan Government.

Septynios stirnos. Austrų pasakos (2007). Vilnius: Alma littera.

Šešiasdešimt šešios makedoniečių pasakos (1993). Vilnius: Rosma.

Šventasis Raštas (1999). Vilnius: Katalikų pasaulis.

Tamošaitis, A., & Kairys, J. (1938). Hamurabio įstatymas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

Волшебные русские сказки (1991). Москва: РАЛИ.

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в 3 томах (1985). Москва: Наука.

Похождения хитроумного Алеу и другие сказки Камбоджи (1973). Москва: Художественная литература.

Русские народные сказки, сост. В. П. Аникин (1978). Москва: Детская литература.

Сказки о мудрости и волшебстве (1998). Пересказанные Хью Лаптон (Hugh Lupton). Summertown, Oxford UK and Cambridge, Massachusetts, USA: Barefoot Books.

Сказки, собранные братьями Гриммами (1998). Москва: Алгоритм.

Ушинский, К. Д. (1989). Слепая лошадь. Москва: Малыш.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3279

Refbacks

  • There are currently no refbacks.