FEAR SYNDROME AND ATTITUDES TOWARDS DEATH IN YOUNGER AND OLDER FEMALES

Stanislaw Lipinski

Abstract


The author has measured attitudes regarding death and fear syndrome in a group of females of young and of old age. The results obtained via the Student's t-test reveal that older females demonstrate perceive death in the categories of value, inevitability and centrality, whereas younger females see it as tragic, absurd, mysterious and fearful.

Regarding the fear syndrome older females demonstrate a higher level of hidden fear (HF) and a significantly higher level of needs and desires (Q4+), while younger females – a significantly higher level of neurotic tendencies (C-).

The correlation between fear syndrome and attitude towards death also differentiate both examined groups. The attitude of the young females is marked mostly by fear.


Keywords


attitude to death; fear; older females; younger females

Full Text:

PDF

References


Baker, R. & Oram, E. (1998). Baby Wars. Wiesbaden: Limes Verlag.

Bettelheim, B. (1943). Individual and Mass Behavior in Extreme Situations. Journal of Abnormal and Social Psychology,V38, N4, 417–452.

Feifel, H. (1977). New Meanings of Death, New York.

Gorer, G. (1965). Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain.New York: Arno Press.

Hołyst, B. (1999). Na granicy życia i śmierci. Warszawa: Agencja Wydawnicza CB.

Lipiński, S. (2003). Postawy wobec śmierci i ich związek z lękiem i nasileniem skłonności agresywnych u zabójców. In: Bińczycka-Anholcer M (Ed.) Agresja i Przemoc a Zdrowie Psychiczne. (pp. 118–119). Warszawa: Wydawnictwo PTHP.

Lipiński, S. (2004). Postawy wobec śmierci u osób resocjalizowanych i ich osobowościowe korelaty. In: Kozaczuk F. (Ed.) Resocjalizacja Instytucjonalna – Perspektywy i Zagrożenia (pp. 174–190).Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Makselon, J. (1983). Struktura wartości a postawa wobec śmierci. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pearson, L. (1975). Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umierającym. Warszawa.

Siek, S. (1983). Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Sofsky, W. (1996). Traktat über die Gewalt. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH.

Tokarczyk, R. (2002). Prawa narodzin życia i śmierci. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Toynbee, A. (1973). Człowiek wobec śmierci. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wass, H. & Corr, C. (1982). Helping Children Cope with Death : Guidelines and Resources. Washington, D.C.: Hemisphere.

Wilowski, W. (2000). Zagadnienia życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych i Zachodu i Wschodu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3164

Refbacks

  • There are currently no refbacks.