ADAPTATION TO CHANGES ON THE JOB MARKET - THE ROLE OF CAREER COUNSELING FOR STUDENTS

Daniel Mariusz Kukla

Abstract


Professional counseling for students plays an important role and support for students in the transition process from education to the labor market. However, in order to be effective, the content of consultancy services should be adapted to the real needs of students (often resulting from transformations in the education and work market). This study indicates selected challenges faced by contemporary students (future graduates) in the context of the dynamics of the labor market development but also adaptation to permanent changes in this market.


Keywords


career counseling; student; graduate; adaptation; job market

Full Text:

PDF

References


Bańka, A., (1995). Zawodoznastwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Poznań: Wyd. PRINT

Budnikowski, A., Dabrowski, D., Gąsior, U., Macioł, S., (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania. E-mentor nr 4, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/946

Fitoussi, J., (2000). Czas nowych nierówności. Kraków: Wyd. Znak,

Jańczak – Obst, E. (2002). Inteligencja emocjonalna doradcy. In: Wojtasik B., Kargulowa A. Doradca – profesja, pasja, powołanie? ....,? s.189 – 202. Warszawa: Światowy Kongres Poradnictwa Zawodowego

Jelonek, M., Kasperek, K., Magierowsk,i M. (2015). Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warszawa: Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. http://www.uj.edu.pl/documents/102715934/2e0bba6c-e1e6-4248-8a4e-443f8573fca0

Kławsiuć-Zduńczyk, A., (2010). Funkcje i zadania doradcy w świetle współczesnych przeobrażeń społecznych i edukacyjnych, In: Duda W., Wieczorek G., Kukla D. (ed.), Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, Jana Długosz University Publishing, Czestochowa 2010, p.75-76

Lamb, R., (1993). Poradnictwo zawodowe w zarysie. Warszawa: Wyd. Krajowy Urząd Pracy A. Kargulowa A., (2006). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: Wyd. PWN,

Mrozek, M., (2009). Praca z klientem dorosłym. Warszawa: Wyd. KOWEZiU

Piróg, D., (2013). Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, s . 313

Pukelis, K., (2014). Relation of career designing theories and career counseling strategies: for creative person’s career development. In: Górna J., Kukla D., Vocational counselling changes and challenges on the labour market (pp. 91-96). Częstochowa: Publishing House of Jan Dlugosz University in Częstochowa,

Wziątek – Staśko, A., (2014). Motywatory niematerialne skutecznymi narzędziami doskonalenia procesu motywowania w organizacjach zarządzających różnorodnością. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 73, s.693;

Pieńkowska, D., (2009). Ekonomia społeczna -podstawowe informacje. Downloaded from www.ngo.pl ,
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3100

Refbacks

  • There are currently no refbacks.