AUTHORITY OF TEACHER OF TECHNICAL AND COMPUTER SCIENCE BASED ON STUDENTS OPINION

Henryk Noga, Tomasz Nesterak, Maria Katarzyna Grzegorzewska

Abstract


Teacher profession has entails a huge responsibility. At work of a teacher, his character traits are key. Today, in the era of mass media, when in every home we can find a computer connected to the Internet, it is difficult to teacher to have the authority in students eyes. The main objective of this study is to learn about the level the teacher's authority of technical subjects - information technology.

Keywords


Technical and Information Technology Education; authority; study; student

Full Text:

PDF

References


Gumuła, S., Pytel K., Piaskowska-Silarska, M. (2014). Polemical remarks to the claim that carbon dioxide strengthens greenhouse effect in the atmosphere. Polish Journal of Environmental Studies, No 1.

Haskova, A., Turekova I., Depesova, J. (2015). Quality Training of Future Professionals in Occupational Safety and Health Conference. 6th LUMEN International Conference on Rethinking Social Action Core Values Location: Iasi, Pages: 645-650. Date: APR 16-19, Sponsor(s): LUMEN.RETHINKING SOCIAL ACTION. CORE VALUES. ROMANIA.

Kaczor, T. (2002). Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole .Dyrektor szkoły, miesięcznik kierowniczej kadry oświaty, nr 12, s. 17.

Kosmala, J. (2009). Edukacja w społeczeństwie informacyjnym . Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza , Częstochowa.

Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość - Studium dystansu międzypokoleniowego. s.23. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.

Piaskowska-Silarska, M. (2012). Analiza możliwości pozyskania energii z odpadów komunalnych. Polityka Energetyczna, tom 15, zeszyt 2/2 s. 325-336. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.

Prauzner, T., Ptak, P. (2014). Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12/2014, s.273-276.

Ptak, P., Prauzner, T. (2013). Badania czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, 2013 nr 10/2013, s. 274-276.

Pytel, K., Jaracz, K., Gumuła, S. (2012). An impact of chosen construction parameter and operating conditions on the quality of wind turbine energy generation. s. 592-595.13th International Carpathian Control Conference (ICCC), Rzeszów,.

Pytel, K., Piaskowska M., Migo P., (2016). Teaching bioscience in promary and middle school and children’s ecological awareness, Education, Society, Integration, Volume II. s.298, Rezekne.

Tureková, I., Depešová, J. Bagalová, T. (2014). Machinery risk analysis application in the system of employee trainin., Applied Mechanics and Materials, Volume 635-637, Pages 439-442, 4th International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering, ADME 2014;; 26 July 2014 through 27 July 2014; China.

Siemieniecka, D., Siemieniecki, B. (2016). The horizons of cognitive pedagogy. Society. Integration. Education, proceedings of the International Scientific Conference, May 27th-28th, s. 231-240, Volume I, Rēzekne.

Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata 27/28, Poznań.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol1.2277

Refbacks

  • There are currently no refbacks.