ANIMALS IN RESOCIALIZATION

Monika Czerw

Abstract


The benefits of relations between humans and animals have encouraged both scientists and members of other communities to popularize the knowledge in the field of animal-assisted therapy. Currently, animal-assisted therapy has been used not only in therapy, but also in resocialization. The increasing popularity of this form of supporting maladjusted people who are isolated from society or people with disabilities encouraged both practitioners and researchers to organize knowledge, thus reducing the scepticism about the usefulness of animal-assisted therapy.
In Poland, the particular focus of the animal-assisted therapy is on the use of dogs to enhance the resocialization process. However, various experimental resocialization programs have also used horses and even lamas. This paper is intended to familiarize the reader with the aspects of the assistance of animals in resocialization. Furthermore, it emphasizes the difficulties and advantages that can be expected from integration of this type of therapy into resocialization programs.

Keywords


animals; animal-assisted therapy; resocialization

Full Text:

PDF

References


Badora, S., Karpuszenko, E. (2012). Tożsamość przestępczyń. Raport z badań. In: Ambrozik, W., Kieszkowska, A. (Eds.) Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna (p. 230). Kraków: Impuls.

Czerw, M. (2010). Hipoterapia jako forma wsparcia społecznego umożliwiająca lepszą adaptację do społeczeństwa osobom niepełnosprawnym. In: Kukla, D., Bednarczyk, Ł. (Eds.) Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka (p. 111). Warsaw: Difin.

Fiejdasz, M. (2010). Znaczenie kontaktu z koniem w terapii młodzieży niedostosowanej. Przegląd Hipoterapeutyczny, 1, 25-29.

Heipertz-Hengst, Ch. (1997). Nauka jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych. Warsaw: PWRiL.

Izdebski, S., Królik, M., Paszkiewicz, A., Woińska, M. (2008). Hipoterapia. Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców (pp. 16-17). Warsaw: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Kokocińska, A. (2016). Zooterapia z elementami etologii (pp. 17, 47-137). Kraków: Impuls.

Konieczna, E. J. (2007). Arteterapia w teorii i praktyce (pp. 15-16). Kraków: Impuls.

Kulisiewicz, B. (2007). Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pp. 7, 15-16). Kraków: Impuls.

Marzec, D., Czeredrecka, B., Badora, S. (2001). Rodzina i funkcje jej wspomagania (p. 96), Kraków: Impuls.

Ryan, H. (2002). The use of dogs in California Public Schools: current use, suport for, potential concerns and edukator familiarity with potential benefits. The Graduate College University of Wisconsin-Stout, Wisconsin.

Sjosten, I. (2005). Obedience. Trening posłuszeństwa. Łódź: Galaktyka.

Strumińska, A. (2007). Hipoterapia – definicja, kanony, etyka. Przegląd Hipoterapeutyczny, 2, 2-3.

Strumińska, A. (2003). Definicja hipoterapii i zakres działań hipoterapeutycznych. In: Strumińska, A. (Ed.) Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (pp. 16-18). Warsaw: Powszechne Wydawnictw Rolnicze i Leśne.

Ustjan D. (2008). Korzyści płynące z posiadania zwierząt domowych. In: Bekasiewicz, N. (Ed.) Czy zwierzęta potrafią leczyć? Terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych (pp.13-31). Warsaw: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel.

Wilson E., O. (1984). Biophilia: The Human Bond With Other Species. Cambridge: Harvard University Press.

Włodarczyk-Dudka, M. (2012). Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową z udziałem zwierząt. In: Ćwirynkało, K., Kosakowski, Cz. (Eds.) Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową (pp. 89-90, 93-94). Toruń: Adam Marszałek.

Netografia

Dzięciołowski P., http://hejnakon.pl/?p=10989, access on 23 January 2017.

http://psy-pies.com/artykul/dogoterapia-jako-nowatorska-forma-oddzialywan-penitencjarnych,1330.html, access on 23 January 2017.

http://rzeszow.tvp.pl/16300767/pomoz-mi-wyjsc-dogoterapia-w-rzeszowskim-zakladzie-karnym, access on 23 January 2017.

http://www.archiwum.moja-ostroleka.pl/dogoterapia-w-zakladzie-karnym,1474631475,2.html, access on 24 January 2017.

http://www.anthrozoology.org/, access on 16 December 2012.

http://www.deltasociety.org, access on 16 December 2012.

https://petpartners.org/, access on 12 March 2017.

http://myhero.com/hero.asp?hero=puppiesbb, access on 13 March 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol3.2258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.