CREATIVE ATTITUDES OF 6-GRADE PRIMARY SCHOOL PUPILS

Marzena Kiełbasa

Abstract


Teachers’ recognition of the pupils’ creative potential is far from easy because of the complexity, ambiguity and multifaceted quality of the phenomenon of creativity. The activity of diagnosing pupils’ creative attitude calls for identifying the structure of their creative behaviour. Analysis of the data obtained in the study helped determine the level of the creative attitude of the pupils taking part in the study on the scale of heuristic and non-conformist behaviours.


Keywords


conformity; creative attitude; creative behaviour; heuristic behaviour; non-conformity; primary school

Full Text:

PDF

References


Bernacka, E., R. (2009). Poznawcze i emocjonalno-motywacyjne różnice w funkcjonowaniu nonkonformistów konstruktywnych i pozornych. In: Popek, S. et al. (Eds.) Psychologia twórczości. Nowe horyzonty (pp. 176-182). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bernacka, E., R. (2008). Uczniowie zdolni nonkonformistyczni i konformistyczni a ich obraz siebie. In: Limont, W., Cieślikowski, J., Dreszer, J. (Eds.) Zdolności. Talent. Twórczość (pp.163-177). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Cropley, A. (1999). Definitions of Creativity. In: Runco, M. A., Pritzker, S. R. (Eds.) Encycklopedia of Creativity vol. 1 (pp. 511-524). San Diego: Academic Press Inc.

Kleszcz, M. (2009). Postawa twórcza jako wyznacznik systemu wartości młodzieży. In: Popek, S. et al. (Eds.) Psychologia twórczości. Nowe horyzonty (pp. 136-147). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kuśpit, M., Tychmanowicz, A. (2005). Poziom postawy twórczej uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych. Annales Universitatiś Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, XVIII, 60-69.

Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Noga, H. (2013). Postrzeganie rzeczywistości a postawy twórcze graczy komputerowych i osób niegrających. Edukacja – Technika – Informatyka, 4/2013, 79-85.

Noga, H., Vargová, M. (2013). Poziom postaw twórczych a uczestnictwo w technologii informacyjnej na przykładzie gier komputerowych. Annales Universitatis Paedagogicae cracoviensis. Studia Technica, VI/2013, 72-79.

Noga, H. (2014). Poziom postaw twórczych – analiza wybranych przypadków metodą Biofeedback. Edukacja – Technika – Informatyka, 5/2014, 503-508.

Noga, H. (2014). Senior citizens’ creative attitude as a determinant of a life quality – research news. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1/2014, 19-26.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Popek, S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Popek, S. (2010). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szmidt, K. J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Tychmanowicz, A. (2009). Orientacje społeczne a postawa twórcza. In: Popek, S. et al. (Eds.) Psychologia twórczości. Nowe horyzonty (pp. 128-135). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wysocka, I., Tokarz, A. (2009). Dwa typy samooceny a postawy twórcze i zachowania twórcze młodzieży liceum ogólnokształcącego, plastycznego i ekonomicznego. In: Popek, S. et al. (Eds.) Psychologia twórczości. Nowe horyzonty (pp. 119-127). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1403

Refbacks

  • There are currently no refbacks.