Mailing Address

Rezeknes Tehnoloģiju akadēmija,

Atbrivosanas aleja 115,

Rezekne, LV 4601,

Latvia

Principal Contact

Daina Znotiņa
Conference manager
Rezekne Academy of Technologies

Rezekne Academy of Technologies,

Atbrivosanas aleja 115,

Rezekne, LV 4601,

Latvia


Phone: +371 29503299
Email: conferencesie@rta.lv

Support Contact

Artis Teilans
Phone: +371 26529669
Email: artis.teilans@rta.lvISSN: 2256-0629