Biukšāne, Inese, Mg.oec, Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas ekonomiste Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License