Znotiņa, Daina, Mg.soc.sc., lektore, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un vadības fakultāte, Doktorante Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License