Garanča, Biruta, Dr.oec., as.prof., Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta vadošā pētniece, Rēzekne, LatviaThis journal is distributed with an international license:

Creative Commons Attribution 4.0 International License