Issue Title
 
No 1 (2008) THE WEREWOLF IN LATGALIAN FOLKLORE Abstract   PDF
Jana Skrivļa-Čevere
 
No 5 (2013) TOPONYMS AND NAMES OF HISTORICAL PERSONS IN THE PRESENT-DAY URBANONYMS OF LATGALE REGION Abstract   PDF
Ivars Matisovs
 
No 7 (2015) TRADITION AND IDELOGY: DISCOURSE OF THE PILGRIMAGE TO AGLONA Abstract   PDF
Angelika Juško-Štekele
 
No 5 (2013) TRANSLATION OF LINGVOTERRITORIAL DICTIONARY OF LATGALE INTO LATGALIAN: CONCEPT AND IMPLEMENTATION Abstract   PDF
Sandra Ūdre, Ivars Magazeiņs
 
No 8 (2016) TWINS OF LATGALE: ASSOCIATIONS AND LANGUAGE Abstract   PDF
Dace Markus, Ilona Bukša, Santa Daume
 
No 3 (2010) URBANIZATION PROCESSES AND ITS SPECIFICS IN LATGALE Abstract   PDF
Ivars Matisovs
 
No 9 (2017) UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA LATGALĒ Abstract   PDF
Anrijs Matīss
 
No 9 (2017) VĒSTURISKO ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA AUKSTAJĀ KLIMATISKAJĀ ZONĀ Abstract   PDF
Anda Blumberga, Edīte Kamendere, Reinis Purviņš, Agris Kamenders, Gatis Žogla, Dagnija Blumberga, Ruta Vanaga
 
No 6 (2014) VIRTUAL GALLERY AS A BASIS FOR THE STUDY OF THE LIFE AND WORK OF BELARUSIAN WRITERS Abstract   PDF
Jeļena Rapinčuka
 
No 7 (2015) VOWEL PECULIARITIES ASSOCIATED WITH CULTUROHISTORICAL BOUNDARIES IN THE RUDZĀTI SUBDIALECT Abstract   PDF
Ilona Vilcāne
 
No 9 (2017) ZINĀTNISKĀS PIEREDZES STĀSTI PAR LATGALES CILVĒKIEM UN VALODĀM Abstract   PDF
Sanita Lazdiņa
 
No 9 (2017) ДОМАШНИЙ ЯЗЫК НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ИЗ ПОЛЬСКИХ СЕМЕЙ В РЕЗЕКНЕ Abstract   PDF
Kazimierz Sikora
 
No 9 (2017) ЛАТГАЛИЯ В ПОЛЬСКОЙ ПРЕССЕ И ПИСЬМАХ КОНЦА XIX И НАЧАЛА XX ВЕКА Abstract   PDF
Dorota Krystyna Rembiszewska
 
No 9 (2017) ЛАТГАЛЬСКИЕ КОРНИ: ОТ ПОИСКА К ПОИСКУ Abstract   PDF
Роман Бондарь
 
No 9 (2017) ЛЕО ТРУКШАНС – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЛАТГАЛИИ Abstract   PDF
Валерий Макаревич
 
No 9 (2017) СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ В КОМПАКТНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЛАТГАЛЬЦЕВ (НА ПРИМЕРЕ ПРИЧУЛЫМСКОГО РЕГИОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) Abstract   PDF
Анна Дворецкая
 
No 6 (2014) “EVERYTHING STARTS HERE…”: REZHITSK–PSKOV ORIGINS OF THECREATIVE PERSONALITY OF YURY TYNIANOV Abstract   PDF
Aīda Razumovska, Anastasija Cepina, Ņikita Jefimovs
 
No 3 (2010) „f“ AND „h“ LETTERS' PROBLEM IN LATGALIAN LANGUAGE Abstract   PDF
Aņss Ataols Bierzeņš
 
176 - 193 of 193 Items << < 3 4 5 6 7 8 


ISSN: 2500-9591