Grizāne, Maija, Daugavpils Universitāte, Latvia

  • No 9 (2017) - Valodas un izglītības politikas jautājumi latgalistikā
    LATGALES VECTICĪBNIEKU KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN ATTĪSTĪBA 20. GADSIMTA 20.–30. GADOS
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591