Skrinda, Astrida, University of Daugavpils, Latvia

  • No 9 (2017) - Latgales reģiona ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības iespējas
    THE CONTRIBUTION OF THE JOURNALS: JTEFS AND DCSE ON A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
    Abstract  PDF


ISSN: 2500-9591