GEOPOLITICS AND GEOPOETICS IN STANISŁAW KOLBUSZEWSKI’S BALTIC ESSAYS

Wojciech Browarny, Piotr Zazula

Abstract


The paper discusses Stanislaw Kolbuszewski’s essays devoted to the capitals of the Baltic states (W stolicach państw bałtyckich, Poznań 1939; (In the Capitals of the Baltic States).) the author visited in the 1930s. Kolbuszewski’s aim was to familiarize the Polish reader with modern Lithuania, Latvia, and Estonia as seen through the eyes of a (friendly) stranger. His book clearly transcends the conventional limits of its genre (travel writing, journalism, reportage). The three capitals function there as extended conceptual metaphors of the Baltic states, their history, architecture, urban layout, and local color being viewed by the Polish “tourist” as symbolic manifestations of their inhabitants’ national mentality. The paper focuses on the geopolitical and geopoetic ideas implicit in Kolbuszewski’s account, exploring the connections between “imagined” geographical space and the nation’s collective memory. Curiously enough, though a Polish nationalist at heart, Kolbuszewski does not make any territorial claims on what was once “Polish Livonia”. Instead, he enthusiastically endorses Baltic nationalisms, dismissing the German and Russian cultural contributions as hostile foreign intrusions. The tropes of ethnic “purity” and folk cultures viewed as pillars of national identity, recurrent in Kolbuszewski’s Baltic essays, bring to mind the anti-German propaganda employed by Polish National Democrats after WW1 and Polish communists after WW2 in their attempt to justify Poland’s annexation of German Silesia, Pomerania, and Masuria, symbolically redefined in the Polish political discourse as the so-called Regained Territories. The connection between Kolbuszewski’s Baltic essays and his affinities with the Regained Territories narrative, as developed by Polish Western Thought and the Piast historiography, is our focus in this article.

Keywords


Stanisław Kolbuszewski; Baltic states; nationalism; National Democracy; Regained Territories; Piast narrative

Full Text:

PDF

References


Anderson, Benedict (2006, first published 1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London & New York: Verso.

Bujnicki, Tadeusz; Stępnik, Krzysztof (eds., 2005). Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego. Lublin: wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

Dmowski, Roman (1925). Polityka polska i odbudowanie państwa. Warszawa: Perzyński, Niklewicz i Ska.

Dynak, Wojciech (ed., 1993). Stanisław Kolbuszewski (1901–1965). Wrocław: wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gellner, Ernest (2008, first published 1983). Nations and Nationalism. Cornell University Press: Ithaca.

Ihnatowicz, Zygmunt (2008). Stanisław Kolbuszewski. Profesor Uniwersytetu w Rydze, [in:] ed. W. Dynak, op. cit.

Jędrzejczyk, Dobiesław (2008). U źródeł polskiej myśli geopolitycznej, [in:] ed. P. Eberhardt, Problematyka geopolityczna ziem polskich. Warszawa.

Joachimsthaler, Jürgen (2009). Wielokrotnie wyobrażona prowincja. Śląsk między wizją a rzeczywistością, trans. N. Żarska, [in:] ed. W. Kunicki, Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone. Poznań.

Kolbuszewski, Stanisław (1988). Kolumna duchów nad nami. Prace historycznoliterackie o tematyce śląskiej. Opole: Instytut Śląski.

Kolbuszewski, Stanisław (1939). W stolicach państw bałtyckich. Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Lyotard, Jean-François (1991, first published in French 1979). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Transl. by G. Bennington and B. Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Nicieja, Stanisław (1988). Śląski rozdział w biografii Stanisława Kolbuszewskiego, [in:] S. Kolbuszewski 1988, op. cit., 7–28.

Ozols, Artur (2008). O pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. Stanisława Kolbuszewskiego na Łotwie. Z historii łotewsko-polskich związków kulturalnych, [in:] ed. W. Dynak, op. cit.

Pruszyński, Ksawery (2000, first published in 1937). Podróż po Polsce. Warszawa: Czytelnik.

Tischner, Józef (1991). Polski młyn. Kraków: wydawnictwo „Nasza Przeszłość”.
DOI: https://doi.org/10.17770/latg2017.10.2770

Refbacks

  • There are currently no refbacks.